ชาวมองโกเลียขัดขวางการส่งออกถ่านหินไปยังประเทศจีน

0
441

อูลานบาตอร์– ชาวมองโกเลียขัดขวางการส่งออกถ่านหินไปยังประเทศจีน

 อูลานบาตอร์ – มองโกเลีย  > ความท้าทายสำคัญอีกประการหนึ่งที่จีนเผชิญตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกคือการขาดแคลนถ่านหิน นี่คือการทดสอบศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการดำเนินการเหมืองถ่านหินในประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในเดือนตุลาคม 2020 การตัดสินใจของบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของของจีนในการระงับการนำเข้าถ่านหินของออสเตรเลียนั้นถูกมองว่าเป็นการตอบสนองต่อแนวทางที่สำคัญยิ่งของออสเตรเลียต่อจีน ข้อจำกัดด้านถ่านหินของออสเตรเลียกำลังสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับส่วนที่เหลือในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อชดเชยการขาดแคลนถ่านหินของจีน

จีนได้เพิ่มความพยายามในการดึงรัสเซีย มองโกเลีย และประเทศที่สามอื่น ๆ เพื่อนำเข้าถ่านหิน ชดเชยปัญหาการขาดแคลนถ่านหิน 

อย่างไรก็ตาม มองโกเลีย ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่สุดที่ส่งให้จีน ได้ลดลง 50% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกถ่านหินได้อย่างเต็มที่ ประเทศจีนซึ่งอาศัยถ่านหินเป็นส่วนใหญ่จากมองโกเลีย  และเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยผลิตพลังงานมากกว่าร้อยละ 53 ของพลังงานที่ผลิตจากถ่านหินทั้งหมดของโลกในปี 2020 ตาม ที่ Climate Group Amber รายงาน

ที่มา A24 News Agency

 

Mongolia – Mongolian infrastructure issues obstruct coal exports to China

Ulaanbaatar – Mongolia > Another major challenge facing China since the global pandemic began was the shortage of coal. This is a test of the country’s economic potential and its ability to run its domestic coal mines at full capacity. In October 2020, Chinese state-owned companies’ decision to suspend Australian coal imports was seen as a response to Australia’s more critical approach to China. Australia’s coal restrictions are creating new opportunities for the rest of the region, especially in East Asia and Northeast Asia, to make up for China’s coal shortages. 

China has stepped up its efforts to involve Russia, Mongolia, and other third parties to make up for its coal shortages. However, Mongolia, China’s largest coal supplier in northwestern China, has seen a 50 percent decline in the past two years due to its inability to fully address its coal export infrastructure problems. China, 

which relies heavily on coal, is the world’s largest emitter of greenhouse gases, producing more than 53 percent of the world’s total coal-generated power in 2020, according to Climate Group Amber.