สพป.สป.เขต1 ฉีดวัคซีนให้นักเรียน อายุ 5 -11ปี 

0
579

สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันไฟเซอร์ เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.สป.1ที่มีอายุ 5 – 11 ปี 

 

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65  ดร.ภูมิ พระรักษา รอง ผอ.สพป. สป.เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนวัดด่าน อำเภอเมืองตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับ นักเรียน กลุ่มอายุ 5 – 11 ปี พร้อมเปิดเผยว่า ทาง สพป.สป.เขต 1 ร่วมกับ โรงพยายาบาล สมุทรปราการ  สำนักงาน สสจ.สป. รพ.สต.ด่านสำโรง และโรงเรียนวัดด่านสำโรง โรงเรียนอินทรัมพันธ์ จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันไฟเซอร์ เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.สป.เขต 1 ระดับชั้นประถมอนุบาล ตั้งแต่ อายุ 5 ปี – 11 ปี ในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยู่  จำนวน 72 แห่ง โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกันให้บริการแก่นักเรียน 

ในการดำเนินงานการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุ 5 -11 ปีนั้น ในตอนนี้อยู่ในช่วงการดำเนินการกระจายฉีดให้นร.ในสังกัด ได้มีการเริ่มฉีดตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนี้ ซึ่งจำนวน นร.อายุ 5-11 ปี ในสังกัด สพป.สป.1 มีทั้งหมด 26,651 คน มีความประสงค์ที่จะรับวัคซีนเป็นจำนวน 15,325 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ของ นร.ทั้งหมด ส่วนนัเรียนที่อายุ 12 – 18 ปี ได้ฉีดวัคซีนไปก่อนหน้านี้แล้ว ในการฉีดวัคซีนนั้นจะเป็นไปตามการจัดสรรค์ของกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในความดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ