ศรีลังกา – ข้อจำกัดของรัฐบาลในการทำนาห้ามใช้ปุ๋ยเคมีส่งผลกระทบต่อภาคประชาช

0
352

ศรีลังกา – ข้อจำกัดของรัฐบาลในการทำนาห้ามใช้ปุ๋ยเคมีส่งผลกระทบต่อภาคประชาชน

หลังจากรัฐบาลศรีลังกาประกาศห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงตั้งปี 2564  ทำให้ภาคเกษตรกรรมเริ่มทรุดโทรมเนื่องจากเกษตรกรเริ่มบ่นเกี่ยวกับผลผลิตที่ได้ลดลง ในฤดูการเก็บเกี่ยวที่ผ่านมา 

Keshara withanage ซึ่งเป็นชาวนาในเมือง Higurakgoda ได้คร่ำครวญกับมาตรการใหม่นี้ โดยอธิบายว่าเพียงเพื่อทำกำไรเพียงเล็กน้อย เกษตรกรจะต้องจำนองเครื่องประดับ บ้าน และทรัพย์สินของตนเพียงเพื่อจะได้อุปกรณ์ เครื่องมือทำกิน ที่จำเป็นในการเพาะปลูกบนที่ดินผืนหนึ่ง 

Keshara withanage เขากล่าวต่อว่าทางราชการได้วางข้อกำหนดสำหรับการทำนา แต่เนื่องจากเกษตรกรจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้เกิดความตึงเครียดทางการเงินแก่เกษตรกรที่มีรายได้น้อย

สัมพัทธ์ อาเบสุดารา ซึ่งเป็นสหภาพแรงงาน กล่าวว่า การเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีทำให้เกษตรกรจำนวนมากต้องละทิ้งอาชีพเกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรต่ำ ในฤดูเก็บเกี่ยวจะได้ผลผลิตลงมาก เนื่องจากข้อจำกัดใหม่ของรัฐบาล และเสริมว่าเกษตรกรต้องได้รับการชดเชย พืชผลที่ได้รับความเสียหายเพื่อรักษาอุตสาหกรรมและหลีกเลี่ยงวิกฤตระดับชาติ

ที่มาA24 News Agency

 

Sri Lanka – Gov’t restrictions on farming take toll on sector 

After the gov’t’s ban on chemical fertilizers and chemical pesticides that have taken effect in 2021, the farming sector has been reeling as farmers started complaining about weak turnout and meek harvesting season. Keshara withanage, who is a farmer in Higurakgoda, lamented the new measures, explaining that just to make a meager profit, farmers would have to mortgage their jewelry, homes and property just to get the equipment and tools needed to cultivate a piece of land. He said that the authorities have put in place requirements for farming, as farmers would need to only use organic fertilizers, adding financial strains on the low-income farmers. Sampath abesundara, who is a unionist, said that the poor harvest forced many farmers to abandon farmers because of the low farming turnout, as the harvest season would produce much less because of the gov’t’s new restrictions, adding that farmers must be compensated for their damaged crops to save the industry and avoid a national crisis.