วิ่ง มินิ การกุศล ฉลอง 120 ปี โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก นครศรีฯ

0
1675

        เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ชมรมศฺษย์เก่าโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการวิ่งการกุศลร่วมฉลอง อาคารเอนกประสงค์ เพื่อกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักเรียน ชุมชน ระยะ ทาง 7 กม.


โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก เป็นโรงเรียนเก่าแก่ยุคก่อนสมัยก่อน ลัทธิคอมมูนิสต์เฟื่องฟู (พื้นที่สีแดงยุคสมัยนั้น) อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่งจะยกฐานะจากกิ่งอำเภอมาไม่กี่ปี่ที่ผ่านมานี่เอง พื้นที่ติดภูเขาสูงใหญ่ มีน้ำตกสวยงาม นั้นคือ ‘’น้ำตกกรุงชิง’’ ที่แสนสวยงามของภาคใต้ แถมด้วย “ ทะเลหมอก ” นัยว่างามยิ่งนัก คราหน้าหนาว 


บรรดาศฺิยษ์เก่าทุกรุ่นของโรงเรียน ได้เพียรหาสมาชิกเครือข่ายที่ต่างแยกย้ายไป ตามที่ต่างๆ ทั่วฟ้าเมืองไทย รวบรวมปัจจัย ส่งมอบสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด ก่อเกิด ตอบแทนบุญคุณ ช่วยกันจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อกิจกรรมของคนในพื้นที่


ทุอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย วันนี้ได้เวลา ร่วมฉลองอาคาร หลังดังกล่าว ด้วยการจัดวิ่งการกุศล เพื่อหาทุนตกแต่งสร้างเสริมอุปกรณที่ควรมี ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย 

คงไม่ต้องบอกขอบคุณใคร ? เป็นพิศษ  “ เพราะทุกคนคือคนพิเศษแห่งขุนเขาตำนาน บ้านโรงเหล็ก ”