มองโกเลีย – ร้านเสื้อผ้าเพื่อการกุศลแนะนำให้ลูกค้ารู้จักวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0
189

มองโกเลีย – ร้านเสื้อผ้าเพื่อการกุศลแนะนำให้ลูกค้ารู้จักวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์กรผู้บุกเบิกเปิดร้านการกุศล “Toirog” ซึ่งเปิดในเดือนสิงหาคม 2020 ร้านค้ารวบรวมมือสองเก่าและจัดจำหน่ายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าเก่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านค้ารีไซเคิลและขายเสื้อผ้าเก่ามากกว่า 2 ตันทุกปีครึ่ง แฟชั่นจำแนกเสื้อผ้าที่ล้าสมัย และในความร่วมมือกับดีไซเนอร์รุ่นเยาว์ ได้ปรับปรุงการออกแบบเพื่อสร้างดีไซน์ “มือสองที่ปรับปรุงใหม่” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ผู้ก่อตั้งร้านต้องการพัฒนาธุรกิจนี้ต่อไปด้วยระบบแฟรนไชส์และเปิดในทุกมุมของมองโกเลีย พวกเขาเพิ่งเปิดร้านค้าออนไลน์ชื่อ “Shkaf.mn” Agnuush ช่างภาพผู้ร่วมก่อตั้งร้านกล่าวว่า “เราซื้อเสื้อผ้าเก่าจากผู้คนและนำไปขายต่อ อัตราภาษีสำหรับบริการดังกล่าวค่อนข้างสูง

ดังนั้นเราจึงวางแผนที่จะเริ่มและอนุมัติร่างกฎหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางภาษีที่เอื้ออำนวยสำหรับธุรกิจในพื้นที่นี้”

ที่มา A24 News Agency

 

Mongolia –  Charity shop for clothing introduces customers to eco-friendly culture

A pioneering enterprise opened the “Toirog” charity shop opened in August 2020. The shop collects old second-hand and distributes them, promoting a culture of environmentally friendly use of old clothes. 

The store recycles and sells more than 2 tons of old clothes every year and a half. The fashion classifies outdated clothing, and in collaboration with young designers, updates the design to create a unique “upcycled second-hand” design. 

The founders of the store want to further develop this business with a franchise system and open it in every corner of Mongolia. They have recently opened an online store called “Shkaf.mn.” Agnuush, a photographer who co-founded the store, said, “We buy old clothes from people and resell them. The tax rate for such services is quite high.

 Therefore, we are planning to initiate and approve a draft law to create a favorable tax environment for businesses in this area.”