ป.ป.ช.ลงสอบ เศษวัสดุเต็มข้างถนน  อบต.ราชาเทวะ  แจงแล้ว เป็นความผิดของผู้รับเหมา ยังไม่จ่าย หักประกัน 5 % ปลัดยัน ตนไม่เกี่ยว ให้ผู้บริหารจัดการ

0
282

ป.ป.ช.ลงสอบ เศษวัสดุเต็มข้างถนน  อบต.ราชาเทวะ  แจงแล้ว เป็นความผิดของผู้รับเหมา ยังไม่จ่าย หักประกัน 5 % ปลัดยัน ตนไม่เกี่ยว ให้ผู้บริหารจัดการ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริต และกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นโครงการจัดทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 จุด 

กรณีได้รับเบาะแสจากสื่อออนไลน์  มีเศษวัสดุติดตั้งซุ้มสะพานลอย วางเกลื่อนตรงปากซอย 2 ริมถนนกิ่งแก้วนั้น    นายบดินทร์ กรีธาธร พร้อมคณะ  ได้พื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (อบต. ราชาเทวะ) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามความคืบหน้า 

นางสาววาสนา อุ่นรอด ผู้อำนวยการกองคลัง ให้ข้อมูลกับ เดลี่ไทม์ ว่า โครงการจัดทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 จุด เป็นโครงการซึ่งจัดอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 ไว้สำรองจ่าย 

โดย อบต.ราชาเทวะ ได้เปิดประมูล 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคา จำนวน 8 ราย มีผู้ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 1 ราย จึงได้ทำการยกเลิกการประมูล และ ได้ทำการประมูล ครั้งที่ 2 มีผู้เสนอราคา จำนวน 4 ราย มีผู้ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 2 ราย ซึ่ง อบต. ราชาเทวะ ได้ทำสัญญากับบริษัทผู้รับจ้าง มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 180 วัน ซึ่งครบกำหนดวันที่ 11 มกราคม 2565 และทาง อบต.ได้ขออนุญาตแขวงการทางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตั้งซุ้มสะพานลอยดังกล่าว จำนวน 11 จุด ตลอดเส้นถนนกิ่งแก้ว ทางแขวงการทางก็อนุญาตดำเนินการอยู่ในระยะเวลากำหนด 1 ปี

นางสาววาสนา กล่าวต่อว่า ผู้รับจ้างทราบเงื่อนไขทุกประการ แต่ติดปัญหาของผู้รับจ้างเองและต่อมากลับทิ้งงาน ทาง อบต. ราชาเทวะ ได้มีหนังสือเร่งรัดแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ แต่ผู้รับจ้างก็ไม่ดำเนินการและส่งมอบงานตามกำหนด อบต. ราชาเทวะจึงได้ยกเลิกสัญญาและริบเงินหลักประกันสัญญา 5 % จาก ราคาประมูล 35 ล้านบาท 

ส่วนซุ้มสะพานลอยที่วางในพื้นที่ซอยกิ่งแก้ว 2 ดังที่ปรากฎตามสื่อนั้น คาดว่าน่าจะเป็นการตกลงกันระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าของที่ดินเอกชนในการขอวางซุ้มดังกล่าว เพื่อเตรียมการติดตั้ง มิได้เกี่ยวข้องกับทาง อบต. ราชาเทวะแต่อย่างใด สำหรับสาเหตุที่ทิ้งงานคาดว่าอาจจะเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  และ ทาง อบต. ราชาเทวะ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวต่ออีกครั้งแต่อย่างใด  นางสาววาสนา อุ่นรอด  กล่าว

ทางด้าน นางสาววันทนา สิงหาพันธุ์ ปลัดรักษาการ นายยก อบต. กล่าวว่า ตนเอง เพิ่งมารับตำแหน่ง สอบติดปลัด มาไม่ถึงเดือน ไม่ทราบข้อมูล ไม่อยากให้สัมภาษณ์ กลัวไม่ตรงไม่ถูกต้อง ตนเองต้องการให้เป็นหน้าที่ของ ผู้บริหารชุดใหม่ที่กำลังจะเลือกตั้งเข้ามาแก้ปัญหามากกว่า ขอปล่อยไปไม่ยุ่งในเรื่องนี้ 

 หลังจากนั้น นายบดินทร์ กรีธาธร พร้อมคณะ   ได้ลงพื้นที่ ซอยกิ่งแก้ว 2 ปรากฏว่า พบซุ้มสะพานลอยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องวางกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว  ซึ่งเป็นพื้นที่เอกชนอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการดำเนินการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่

นายบดินทร์ กรีธาธร  กล่าวว่า ได้รับทราบข้อมูลจากทางสื่อและการร้องเรียนว่า ในเขตพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ  ได้มีการนำ  วัสดุติดตั้งซุ้มสะพานลอยวางเกลื่อน  ทางสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่มาลงตรวจสอบว่าด้วยเหตุผลประการใดจึงมีการนำวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวมาทิ้งไว้ จากการสอบถามข้อมูลของ อบต.ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าทางอบต. ได้มีการว่าจ้างให้บริษัทติดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บนสะพานลอยในเขตพื้นที่อบต.ราชาเทวะ จำนวน 11 แห่ง โดยได้มีการประมูลถึง 2 ครั้งจนได้มีผู้รับจ้างแต่แล้วก็เกิดปัญหาเนื่องจากไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนดเป็นเหตุให้ล่วงเลยเวลาตามที่ขออนุญาตการดำเนินติดตั้งไว้กับทางแขวงการทางสมุทรปราการ ตามที่อบต.ได้ชี้แจงกับทาง ป.ป.ช. ส่วนเรื่องข้อเท็จจริงประการใดทางสำนักงาน ป.ป.ช.จะขอรับการยืนยันเป็นเอกสารอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว  เพื่อรวบรวม พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงของโครงการอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน เดลี่ไทม์ ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า การเอาชิ้นส่วนวัสดุซุ้มสะพานลอยไปทิ้งเรี่ยราดนั้นน่าจะเกิดการ ไม่ลงรอยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจเป็นได้