ศาลจังหวัดสมุทรปราการพิพากษาจำคุก นายกเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ 1 ปี 

0
3175

ศาลจังหวัดสมุทรปราการพิพากษาจำคุก นายกเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ 1 ปี 

 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2565 ศาลจังหวัดสมุทรปราการอ่านคำพิพากษาระหว่าง นายประวิณวิทย์ กาญจนพันธ์ โจกท์ อดีต หน.สำนักปลัดเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ยื่นฟ้องนาย ยงยุทธ พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำเลย ในข้อหาหรือฐานความฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ ศาลไต่สวนแล้วมีคำสั่งรับเฉพาะในข้อหาหรือฐานความผิดฟ้องเท็จ

โดยจำเลยให้การปฏิเสธ ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา จำเลยได้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน และศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าข้อความตัดสินไม่เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดจึงไม่อนุญาตให้ฎีกา 

จากการที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ขอเอกสารจากเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ไปตรวจสอบ โดยนายประวิณวิทย์ กาญจนพันธ์  หน.สำนักปลัดเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ในตอนนั้น ได้มอบเอกสารให้กับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้นายยงยุทธ พึ่งชื่น นายกเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ฟ้องร้อง ศาลพิพากษาให้นายประวิณวิทย์ กาญจนพันธ์ จำเลย ชนะคดี จำเลย ได้ฟ้องกลับดังกล่าว