อนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ Megalith ในศรีลังกา

0
281

อนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ Megalith ในศรีลังกา

โคลัมโบ/ ศรีลังกา – การค้นพบอันน่าตื่นเต้นของอนุสรณ์สถานยุคเหล็ก 15 แห่งได้รับการค้นพบในศรีลังกา ซึ่งเป็นประเทศเกาะในเอเชียใต้ การค้นพบนี้ย้อนหลังไปราว 2,500 ปี ได้ถูกเปิดเผยในพื้นที่ Kithulkote ของหมู่บ้าน Thanamalwila ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวง Colombo พบอนุสาวรีย์หลังจากที่นักเรียนโรงเรียนค้นพบและแจ้งครูสอนประวัติศาสตร์ของโรงเรียน

Kithulkote ซึ่งกล่าวว่า การค้นพบนี้เปิดเผยหลักฐานของสุสานหินขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่การค้นพบนี้ทำให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรในยุค Iron Age

 “มีความพิเศษในกิจกรรมของมนุษย์มนุษย์ยุค Iron Age รือวิถีชีวิตของเขา ในบริเวณฝังศพยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เรายืนอยู่ตอนนี้”

ศาสตราจารย์อ Anura Manathunga อธิบดีอาวุโสด้านโบราณคดี ชื่นชมการค้นพบอนุสาวรีย์หินเมกาลิธซึ่งเป็นก้าวสำคัญสำหรับนักโบราณคดีที่ศึกษายุคก่อนประวัติศาสตร์

RamliRaban นักศึกษาของสถาบัน Sri Lanka Institute of Tourism & Hotel Management และมัคคุเทศก์อาวุโสที่ได้รับใบอนุญาตกล่าวว่าศรีลังกามีชุมชน Hominid ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

“เมื่อพูดถึงการตั้งถิ่นฐานของ Hominid ศรีลังกามีการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียทั้งหมดซึ่งมีขึ้นเมื่อประมาณ 250,000 ปี”

เมกะไบต์เป็นหินขนาดใหญ่ที่ใช้สร้างโครงสร้างหรืออนุสาวรีย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะคนเดียวหรือร่วมกับหินอื่นๆ

ที่มาA24 News Agency

Sri Lanka – Prehistoric Megalith monuments found in Sri Lanka

An exciting discovery of 15 Iron Age Megalith monuments has been unearthed in Sri Lanka, an island country in South Asia. 

The discovery, dating back about 2500 years, came to light in the Kithulkote area of Thanamalwila village, southeast of the capital, Colombo. 

The monuments were found after a school student made the discovery and informed the Kithulkote school’s history teacher, who said the discovery uncovered evidence of a pre-historic largest Megalithic cemetery in the area. 

The teacher added that the finds give us a vital glimpse into what life would have been like in the Iron Age.

Director-General of Archeology Senior Prof. Anura Manathunga commended the discovery of Megalith Monuments as a milestone for archaeologists who study the Prehistoric Age.  

Ramli Raban, a student of the Sri Lanka Institute of Tourism & Hotel Management and a licensed Senior Tourist guide, said Sri Lanka has one of the oldest Hominid settlements in all of Asia.

A megalith is a large stone that has been used to construct a prehistoric structure or monument, either alone or together with other stones