ผู้สูงอายุในบังคลาเทศต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

0
70

ผู้สูงอายุในบังคลาเทศต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

Faridpur /บังคลาเทศ – ผู้สูงอายุในบังคลาเทศไม่ได้รับความคุ้มครองตามที่ต้องการ เนื่องจากจำนวนของพวกเขาเติบโตขึ้นในประเทศ บังคลาเทศมีประชากรประมาณ 15 ล้านคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป; ภายในปี 2050 จำนวนของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเป็น 36 ล้านคน (22 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด)

ประเทศที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุขั้นกลางจะเข้าสู่ขั้นสูงในอีก 30-35 ปี “การพึ่งพาอาศัย” ของผู้สูงอายุในประชากรที่ใช้งานทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ผู้สูงอายุพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะตอบสนองความต้องการทางร่างกาย จิตใจ และสังคม อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง พวกเขาส่วนใหญ่อ่อนแอในแง่ของที่อยู่อาศัย การบริโภคอาหาร และเงิน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครอบครัวและทัศนคติและความเชื่อในสังคม

นายอาลี อาห์ซาน รองผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคมประจำเขต ภายในอาคารสันตินิบาส (บ้านสันติภาพ) ชื่นชมสภาพของผู้สูงอายุภายในคอมเพล็กซ์ แต่เขาเรียกร้องให้มียาเพิ่มสำหรับพวกเขา เมื่อพวกเขาป่วยบ่อยและพวกเขาต้องการ เพื่อพาไปโรงพยาบาล “ผู้สูงอายุต้องการยาเพิ่ม พวกเขาต้องการยาอย่างน้อย 3000-4000 BDT เนื่องจากพวกเขาป่วยบ่อยและต้องเข้าโรงพยาบาล ด้วยเหตุนี้ ฉันคิดว่างบประมาณจะต้องเพิ่มขึ้นในเรื่องนี้”

ในปี 1997 รัฐบาลบังกลาเทศได้จัดตั้งโครงการช่วยเหลือเงินสดสำหรับผู้สูงอายุที่ผ่านการทดสอบวิธีเงิน นอกเหนือจากโครงการอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง

ที่มา A24 News Agency

https://youtu.be/qsUSjYmX1a4

Bangladesh – Elderly people in Bangladesh need more support

As their numbers grow and their family support weakens, elderly people in Bangladesh are not getting the whole protection they need.

Bangladesh has about 15 million people aged 60 and above; by 2050, their number will increase to 36 million (22 percent of the total population).

The country, now entering the intermediate stage of ageing, will reach the advanced stage in another 30-35 years. The “dependency” of older people on the economically active population will increase significantly.

The elderly are finding it challenging to meet their physiological, psychological, and social demands as a result of many changes. They are mostly vulnerable in terms of housing, food consumption, and money, as well as participation in family decision-making and societal attitudes and beliefs.

The Deputy Director of  office of Districts Social Welfare, inside the Shanti Nibas (Peace Home) complex, hailed the conditions of elderly people inside the complex but he called for more medicines for them as they become sick frequently and they need to take to the hospital. 

In 1997, Bangladesh’s government established a means-tested cash assistance program for the elderly in addition to a number of other programs.