นิพนธ์ ปลุกเยาวชนสงขลา เสริมทักษะด้านฟุตบอล/กรีฑา ย้ำ พัฒนาสมรรถนะร่างกายควบคู่แบ่งเวลาเรียนให้ถูกต้อง

0
61

นิพนธ์ ปลุกเยาวชนสงขลา เสริมทักษะด้านฟุตบอล/กรีฑา ย้ำ พัฒนาสมรรถนะร่างกายควบคู่แบ่งเวลาเรียนให้ถูกต้อง

20 พ.ค.65 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์  นายศิริชัย เอกพันธุ์ รองประธานสภา อบจ.สงขลา นายนราเดช คำทัปน์ ส.อบจ.สงขลา และข้าราชการในสังกัด อบจ.สงขลาให้การต้อนรับ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

โดยที่โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน 

 รมช.มท.กล่าวว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจพวกเราทุกคน ซึ่งโรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่สังกัดอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมทักษะในด้านกีฬาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล กรีฑา หรือวอลเลย์บอล เพราะปัจจุบันกีฬาสามารถพัฒนาให้เป็นมืออาชีพได้แล้ว และสามารถใช้กีฬาสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว ซึ่งทักษะจากการได้ซ้อมได้ลงทีม ผสมกับการเรียนรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ จะทำให้เรามีการพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อมีโอกาสก็ขอให้ตั้งใจหมั่นฝึกซ้อม  

แต่อย่างไรก็ตามก็อยากให้นักเรียนทุกคนต้องมีการแบ่งเวลาให้ถูกต้อง ตั้งใจเรียนควบคู่ไปด้วย จึงอยากให้ทุกคนรักษาพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ไว้ พื้นฐานของโรงเรียนกีฬาอบจ.สงขลา ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือกรีฑา เราก็อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ จึงขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อม ทั้งด้านกายภาพเราก็ต้องดูแลในความฟิตของร่างกาย สิ่งสำคัญคือการมีวินัย และตรงต่อเวลาต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ รวมถึงการควบคุมอารมณ์