“ทรงชัย นกขมิ้น” รอดได้กลับ นายก ราชาเทวะ ศาลปกครองสั่งคุ้มครองชั่วคราว

0
89
กรณีนายวันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกคำสั่งปลด“ทรงชัย นกขมิ้น”  พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.65 สืบเนื่อง ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดในคดีการจัดซื้อรถดับเพลิง 33.9 ล้านบาท เมื่อปี 2555 จนทำให้ต้องมีการจัดเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 5 มิ.ย.65

อย่างไรก็ตาม หลังถูกปลดจากตำแหน่งนายทรงชัย ได้ใช้สิทธิโต้แย้งคำสั่งปลดของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง มีคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคดีที่ให้นายทรงชัย พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.ราชาเทวะ ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ส่งผลให้นายทรงชัย กลับมาปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ราชาเทวะ ได้จนกว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และ 23 พ.ค.65  นายทรงชัยได้เข้ามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทำการ อบต.ราชาเทวะ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี และพนักงานของ อบต. ร่วมแสดงความยินดี ให้กำลังใจ

ส่วนการจัดเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 5 มิ.ย.65 ก็ต้องยกเลิกออกไปก่อน