รองปลัด ศธ. นำทีม ลงพื้นที่สมุทรปราการ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู

0
639

ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้ครู นำคณะ ลงพื้นที่สมุทรปราการ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู

ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาพบว่า ข้อมูลครูทั้งประเทศ ครูประจำการ ครูนอกประจำการ รวมถึงครูประเภทอื่นๆ ประมาณ 900,000 คน มีหนี้รวม 1.4 ล้านล้านบาท เจ้าหนี้รายใหญ่ของครูอยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู รองลงมา คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอื่นๆ สถาบัน และหนี้นอกระบบ ตามลำดับ 

สาเหตุที่บุคลากรทางการศึกษาเป็นหนี้ เกิดจากขาดทักษะในการบริหารจัดการทางการเงินเป็นปัจจัยสำคัญ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการ เปิดลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศ  ภายใต้โครงการ   “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.-15 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา

โดยขณะนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนแก้หนี้ตามโครงการดังกล่าวแล้วกว่า 41,000 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด คือ การลดดอกเบี้ยเงินกู้กว่า 30,000 ราย รองลงมา มีความเดือดร้อนจากการเป็นผู้ค้ำประกัน การขอปรับโครงสร้างหนี้ และการถูกดำเนินคดีที่ไม่มีความสามารถจะจ่ายหนี้ได้

ทาง ศธ.ได้มอบหมายโดยได้ส่งข้อมูลแก้หนี้ให้หน่วยงานต้นสังกัดเขตพื้นที่ ให้มีการเรียกพูดคุย  เพื่อให้ความช่วยเหลือในแต่ละราย    

 อย่างไรก็ตามหลังจากเปิดลงทะเบียนแก้หนี้ครูในรอบแรกไปแล้วทางผู้บริหารระดับบน นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  บอกว่า คาดว่าจะใช้เวลาในการแก้ปัญหาช่วยเหลือครูให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1-2 เดือน จากนั้นจะเปิดลงทะเบียนแก้หนี้ครูในเฟสสองอีกครั้ง เพราะบางท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันตามกำหนด       

ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พ.ค.65 ที่ห้องลีลาวดี  สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและคณะ ประกอบด้วย นายขจร ธนะแพสย์ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.   นางสุรางค์ คัยนันท์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  ผู้แทน ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย  นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  นายวชิรพันธ์ นาคก้อน ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สป. 

ในส่วนผู้แทนและให้การต้อนรับจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย นายวินัย ยงเขตการณ์ ศึกษาธิการจังหวัด สป. นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.เขต 1 นายบุญเพชร วันนา ผอ.สพป.เขต 2,ตัวแทน ผอ. สพม.สป.,นายวรพจน์ สิหราช ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ  นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด, นางธัชชนก เจริญวงศ์ ผอ.กศน., ดร.สมพร ชูทอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ. นายนิติพงศ์ ดวงมุสิก ผอ. สกสค.

ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ เดลี่ไทม์ ภายหลังจากเสร็จการประชุมการแก้ปัญหาหนี้สินครู บุคลากรว่า การลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธกส.

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ก็ได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 4 เปอเซนต์ กับผู้เข้าร่วมโครงการ  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ที่ต่างยินดีที่จะแก้ปัญหาหนี้สิน ลดดอกหรือตัดเงินต้นให้ในบางราย

“ครั้งนี้ได้ผลดีตามเป้าหมาย  ทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูร่วมกับสถาบันการเงิน ทั้งในระดับจังหวัด เขต พื้นที่  และส่วนราชการ ทุกหน่วยที่มีส่วนร่วม”   

จากการประชุม จะพบว่าในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ   ได้เห็นแนวทาง  ในการแก้ไขปัญหาให้กับคุณครู  ที่สำคัญอย่างยิ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ เป็นต้นแบบแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกจนได้รับรางวัลระดับชาติมาแล้ว

จึงขอให้ผู้ที่เดือดร้อนสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน  “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” ในวาระที่ 2  ซึ่งจะได้ช่วยแก้ไขลดภาระ ให้ทุกคน สามารถที่จะมีเงินเดือนเพียงพอในการดำรงชีวิตหลังจากชำระหนี้แล้วจะต้องมีเงินเหลือไม่เดือดร้อน ใช้ชีวิตที่เหมาะสม ปลัด ศธ.กล่าวทิ้งท้าย