เชิญชวนบรรพชาอุปสมบทหมู่ 910 รูป ฟรี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0
85

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 910 รูป ฟรี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

        สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ เชิญชวนพุทธศาสนิกชน (เพศชาย) ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 910 รูปเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดสมุทรปราการ อุปสมบทในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2565 (อุปสมบทฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครจำนวน 9 คน

       ทั้งนี้ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0 2394 0118 – 20 ในวันและเวลาราชการ หากมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพภัตตาหาร และน้ำปานะ เครื่องอัฐบริขารสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่พุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ และเบอร์โทรศัพท์ ข้างต้น

       นางเนตรทิพย์ เจริญวัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ   ขอเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

      โดยท่านที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ –  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2394 0118 – 20 หรือทางเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ https://spk.onab.go.th