ป.ป.ช. กรมควบคุมมลพิษ ลงตรวจ “บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน” พบน้ำเปลี่ยนสีน้ำตาลขุ่น มีการบุกรุกจำนวนมาก

0
248

จากที่ปรากฏข่าวทางสื่อ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายงานข่าว “โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน” ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ว่าน้ำในบ่อมีสภาพน้ำสีน้ำตาลขุ่น พื้นที่รอบข้างมีป่าชายเลนปกคลุมจำนวนมาก พบการบุกรุกพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต และเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน พร้อมด้วย นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียชุมชน กรมควบคุมมลพิษ และคณะเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ 

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียชุมชน กรมควบคุมมลพิษ ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่ดูแลอาคารตามคำพิพากษาศาลที่ระบุว่า ในฐานะที่กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้จ่ายเงินค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว 

ในเบื้องต้นว่ามีอำนาจดูแลอาคารทั้งหมด แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเจ้าของจริงหรือไม่ เนื่องจากยังมีประเด็นถกเถียงกันอยู่ จึงได้ดูแลเพียงมิให้ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย ในส่วนพื้นที่รอบบริเวณโครงการประมาณ ๑,๙๐๐ ไร่ได้ถูกเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้วบางส่วน เนื่องจากที่ดินที่ถูกเพิกถอนเป็นการออกกรรมสิทธิ์ทับคลองสาธารณะเดิมหรือที่หลวง จึงกลับไปอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมป่าไม้

สำหรับกรณีการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว จะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทราบว่า ได้มีการกล่าวโทษร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุแล้ว จึงต้องเป็นไปตามกระบวนการการดำเนินคดีอาญาและส่วนน้ำในบ่อมีสภาพน้ำสีน้ำตาลขุ่น เนื่องจากบ่อบำบัดน้ำไม่มีการใช้งานตั้งแต่ยุติการก่อสร้างโครงการ จึงเป็นสาเหตุให้สภาพน้ำเป็นสีดังกล่าว 

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เพื่อรวบรวม พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป