กฟผ.จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนผาจุก

0
63

กฟผ.จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนผาจุก

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน  2565 ทันตแพทย์สืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริการประชาชนในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนผาจุก โดยมีนายเกรียงไกร ไชยช่วย ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน (อค-ทข.) ทันตแพทย์อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ. นายวิโรจน์ แสงพาณิชย์ วิศวกร ระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์  นายธวัช คลังกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

สำหรับการจัดกิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่ของ กฟผ. ในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่  15-16 มิถุนายน 2565 โดยมีทันตแพทย์อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย ทันตแพทย์กะแสง จำนงไทย อดีตหัวหน้ากองบริหารสถานพยาบาลส่วนภูมิภาค (กบพภ-ห.) อพอ. และทีมแพทย์พยาบาลของ กฟผ. ให้บริการประชาชนโดยมีผู้มารับบริการกว่า 100 คน ในโอกาสนี้ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ (อสป.)ได้มาร่วมแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชนที่มาใช้บริการด้วย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิต