สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ  กฟผ. กลุ่มพันธมิตร จัดโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” 

0
231

        สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ กฟผ. ร่วมกับ พันธมิตร จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สร้างสมดุลทางธรรมชาติ

  

 

 

      

 

 

 

 

         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่กองบังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพกรุงเทพ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับพันธมิตร และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 เมษายน 2565 โดยมี นาวาเอกสุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานเปิดงาน มี นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการ พร้อมด้วย พันธมิตรในเครือข่ายสมาคมผู้สื่อข่าวฯ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน อาทิ เช่น บุคลากร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าพระนครใต้ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลในคลองบางปลากด  สมาคมตำรวจโรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง สถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อย สถานีตำรวจภูธรบางพลี ดร.ภูมิ พระรักษา รอง ผอ. สพป.สป.เขต.๑ ตลอดจนคณะครู ผู้บริหาร จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 ประกอบไปด้วย โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และข้าราชการทหารกองบังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า เข้าร่วมกิจกรรม

     

       

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีการทำลายป่ากันอย่างต่อเนื่อง ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันต้องเปลี่ยนแปลงทางด้านอากาศ น้ำ และป่าไม้ ที่ถูกทำลายตลอดมา ทางสมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.ทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมปลูกป่ามีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษ เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรปราการที่นับวันจะลดน้อยลง.