โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับ รพ.สต.ตำบลบางโปรง  และกลุ่ม อสม เพื่อมอบรถเข็นผู้ป่วย

0
57

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง และกลุ่ม อสม.บางโปรง เพื่อมอบรถเข็นผู้ป่วย

วันที่ 29 มิ.ย.65 กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำโดย น.ส.อรอนงค์ วิศิษฐ์โสภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง และกลุ่ม อสม.บางโปรง เพื่อมอบรถเข็นผู้ป่วย ถุงยังชีพ และชุดกิ๊ฟเซ็ต ให้กับกลุ่มเปราะบางในตำบลบางโปรง รวมถึงผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ซึ่งทาง กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในชุมชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน และเป็นการลดภาระในด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย