เทคนิคมีนบุรี และเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชียและมูลนิธิซิตี้ อบรมนักเรียนนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล

0
446

เทคนิคมีนบุรี และเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานครร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียและมูลนิธิซิตี้ อบรมนักเรียนนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล

เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ (อศก.) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ซึ่งมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และมูลนิธิซิตี้ ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล รุ่นที่ 5 ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร จำนวน 111 คน

เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลแก่กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้นักเรียนนักศึกษาในสายอาชีพจำนวนทั้งหมด 5 รุ่นๆละ 111 คน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 555 คน หวังเพิ่มทักษะทางธุรกิจ หารายได้ช่วยเหลือผู้ปกครองระหว่างเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 

มีการติดตามและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ตลอดการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจ  และการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี