ป.ป.ช.ตรวจ ตึกร้าง ศูนย์เรียนรู้ แปรรูปปลาสลิด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปล่อยร้าง พังเสียหายยับ ไม่เคยใช้งานผลาญเงิน 25 ล้านฟรี.

0
799

ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจอาคารร้างสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ปลาสลิดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในพื้นที่ตำบลคลองด่าน อ.บางบ่อ สมุทรปราการ ใช้งบก่อสร้าง 25.8 ล้านบาท นับแต่สร้างมาใช้งาน 4 ครั้ง  สภาพภายในโดนทุบทำลายหมดทุกระบบ ไฟฟ้า อุปกรณ์ทุกอย่างไม่เหลือ. 

เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน 

จากการตรวจสอบยังพบว่า เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดที่ได้รับผลกระทบจากการไล่รื้อแผงจำหน่ายปลาสลิดบริเวณริมถนนสุขุมวิทฝั่งคลองชลประทาน รอยต่อระหว่างตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการ และตำบลสองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่มีการใช้ประโยชน์อาคารศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ ในการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิดอย่างต่อเนื่อง มีเพียงการใช้ประโยชน์ในการจัดงานแสดงสินค้าจำนวน 4 ครั้งเท่านั้น 

โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดบริเวณริมถนนสุขุมวิท เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพียงจำนวน 10 ราย และหลังจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จ ยังไม่มีการใช้ประโยชน์อาคารศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ เป็นสถานที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิดของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแต่อย่างใด กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวยังคงดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิดในบริเวณริมถนนสุขุมวิทอยู่เช่นเดิมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

สตง.เคยลงตรวจสอบ หลังจากสร้างเสร็จ 1 ปี ที่ไม่เปิดการใช้งานโดยจากการตรวจสอบผลการดำเนินการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ พบว่า อาคารศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 และจังหวัดสมุทรปราการได้ส่งคืนอาคารพร้อมที่ราชพัสดุของศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ ให้กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม 2559 และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านใช้อาคารและที่ราชพัสดุดังกล่าวเมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม 2560 นอกจากนี้ยังได้มีการโอนครุภัณฑ์ประกอบที่จำเป็นในการนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ และงบกองทุนไฟฟ้า รวมมูลค่าสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ทั้งหมดจำนวน 25.08 ล้านบาท

อาคารศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2559 ด้วยงบประมาณจากจังหวัดสมุทรปราการ(งบพัฒนาจังหวัด) โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านได้รับมอบอาคาร ที่ราชพัสดุ และครุภัณฑ์จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการในปี พ.ศ. 2560 โดยอาคารดังกล่าวมีการใช้งานเพียง 4 ครั้ง และ เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นพิธีเปิดพร้อมแสดงสินค้าเท่านั้นปัจจุบันพบว่าอาคารดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์ ระบบไฟฟ้าและครุภัณฑ์ หน้าต่างกระจก ชำรุดเสียหายทั้งหมดยกเว้นตัวอาคาร

จากการสอบถามข้อเท็จจริงจาก นายปัญญา พัฒนประเสริฐ รองประธาน อบต.คลองด่าน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน พบว่า อาคารศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดดังกล่าว ได้ส่งคืนให้กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยนายอเนก สุขสำราญ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ในขณะนั้น เป็นผู้ส่งมอบคืนโดยมิได้ผ่านสภา ในขณะที่ตอนรับมอบอาคารมีการแจ้งให้สภารับทราบ

 สำหรับสาเหตุที่อาคารดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งร้างนั้น เนื่องจากทางอบต.ประสบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการจัดหาผลประโยชน์ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดค่าเช่าไว้ในอัตราที่สูงซึ่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในระเบียบดังกล่าว 

นายวิรัตน์ แจ้งจำรัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 เขต อบต.คลองด่าน ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองเป็นสมาชิก อบต.ในขณะนั้น ได้นำเรื่องเข้าร้องเรียนกับ สภา อบต.คลองด่าน และศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัด กรณีมีผู้บุรุกใช้พื้นที่ศูนย์ปลาสลิด มีการนำแผงโซล่าแซล เข้าไปเก็บและมีบุคคลอยู่อาศัย จนมีแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน

นายบดินทร์ กรีธาธร  ผอ.ป.ป.ช.และคณะ เดินทางไปตรวจสอบอาคารดังกล่าว พบว่า ตัวอาคารมีสภาพทรุดโทรมมาก กระจกหน้าต่างและประตูแตกหัก ฝ้าเพดานหลุดลุ่ย ครุภัณฑ์ ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ กระเบื้องปูพื้นหลุดร่อน พื้นที่โดยรอบอาคารเสื่อมโทรม ระบบไฟฟ้า สายไฟถูกตัดทั้งหมด 

เบื้องต้น นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ข้อสังเกตุเรื่องของการใช้ประโยชน์ของตัวอาคารเนื่องจากอาคารดังกล่าวใช้งบประมาณก่อสร้าง 25 ล้านบาท และมีการใช้งานเพียงครั้งเดียวคือพิธีเปิดตัวอาคารจากนั้นก็มิได้มีการใช้งานอีกเลย หากหน่วยงานสามารถหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้ประโยชน์ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองด่านและใกล้เคียง 

งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน หน่วยงานรัฐจักต้องดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สำหรับกระบวนการตรวจสอบของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อหาข้อสรุปต่อไป.