ป.ป.ช.ตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ พบปัญหาเพียบ สร้างผิดแบบ สร้างไม่เสร็จ จัดจ้างผิดระเบียบ  ผู้รับจ้างไม่ได้เงิน ผู้ว่าจ้าง เบิกเงินครบ เผ่นแน๊บ

0
585

เจ้าหน้าที่ ปปช.ตรวจสอบสนามกีฬา จังหวัดสมุทรปราการ หลังพบปัญหาหลายส่วน ทั้งการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ ล่าช้าเกินกำหนด การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ เงินเบิกไปหมด นอกจากนี้ หลายจุดก็ไม่สามารถใช้งานได้จนถึงขณะนี้

       เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากมีการร้องเรียนปรากฏข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ ว่าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ในพื้นที่เคหะเมืองใหม่บางพลี และพื้นที่ตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ ว่าการก่อสร้างสนามกีฬาของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับงบประมาณอุดหนุน (งบอุดหนุน) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬารวมถึงการจัดฝึกอบรม วงเงินรวมกว่า 223 ล้านบาท ซึ่งมีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างครบถ้วนแล้ว แต่พบปัญหาการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ การก่อสร้างมีความล่าช้า ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

นายพีระวัฒณ์  มงคลศิสป์  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการคนปัจจุบัน  ให้ข้อมูลว่า เนื่องจาก มีการฟ้องร้องระหว่าง ผู้รับจ้าง กับ การกีฬาแห่งประเทศไทยใน เรื่องค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล แต่ส่วนอื่นก็มีประชาชนเข้ามาใช้ออกกำลังกาย เช่น ลู่วิ่ง ยกเว้น สนามฟุตบอล ขณะนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพราะเดิมเป็นที่ ราชพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ครอบครอง ประกอบกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีนโยบายสร้างสนามกีฬาในทุกพื้นที่ จังหวัดฯ จึงจัดสรรงบประมาณของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้แต่ละพื้นที่ทำการก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จจึงมีมติให้ส่งมอบสนามกีฬาให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ส่วนอีกจุดที่ ปปช.เข้าตรวจสอบคือ ที่ การเคหะเมืองใหม่บางพลี อำเภอบางเสาธง จุดนี้ มีการก่อสร้าง สนามกีฬาในร่ม หรือ ยิมเนเซียม ซึ่งมีทั้ง สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส ตรวจสอบพบว่า โรงยิมฯ ซึ่งมีมูลค่าการก่อสร้างถึง 69 ล้านบาท ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ มีเพียงโครงอาคาร ขณะที่ สระว่ายน้ำ และ สนามเทนนิส มีมูลค่าการก่อสร้างถึง 90 ล้านบาท ก็อยู่ในสภาพ ทรุดโทรม สนามเทนนิสผุกร่อน บางจุดสีหลุดลอก พื้นสนามลาดด้วย แอสฟัลท์ติก ไม่สามารถใช้งานได้ ส่วน สระว่ายน้ำ ก็ถูกปล่อยทิ้งร้าง ใช้งานไม่ได้เช่นกัน เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า ที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เพราะผู้รับจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง จึงหยุดก่อสร้าง เพื่อเรียกร้องให้ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ จ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระ ประกอบกับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น สมัยผู้บริหาร กกท. สป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559

 

ในปัจจุบัน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.เข้าตรวจสอบ และ มีการส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและ กกท.ได้ปิดป้ายประกาศห้ามใช้โดยระบุว่าอยู่ระหว่างข้อพิพาทกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 21 พ.ค.63

ขณะที่นายบดินทร์ กรีธาธร  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้สถานที่ว่า หากมีการตรวจรับงานแล้ว แต่เปิดใช้งานไม่ได้จากเหตุผลใด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรเร่งพิจารณา เพื่อให้ประชาชน ใช้พื้นที่ออกกำลังกายได้ ส่วนประเด็น การก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามแบบ และ การจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ไม่ถูกต้อง อยู่ระหว่างประสานผู้เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคำ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง  หากพบการทุจริตก็ส่งดำเนินการทางคดีต่อ