ป.ป.ช. ลงตรวจถนนในพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ ชาวบ้านโวยทำช้า อ้าง กปน.ไม่ตอบสนอง 

0
189

ป.ป.ช. สอบถนนในพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ การก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้านนครทอง หมู่ที่  1 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เกินกำหนดสัญญามานาน ชาวบ้าน เข้า-ออก ลำบาก อบต. โยน การประปาไม่ทำการวางท่อ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565  นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้านนครทอง หมู่ที่ 1 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากปรากฏข่าวบนสื่อต่างๆ    กรณี ชาวบ้านโวย ถนนเข้าออกหมู่บ้านนครทอง หมู่ 1 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการสร้างไม่เสร็จ เลยกำหนดนานกว่า 3 เดือน ระบุรายละเอียดการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้งบประมาณ 7.4 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 27 มีนาคม 2565 จนถึงวันนี้ยังไม่เสร็จ

จากการสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะและผู้รับจ้าง พบว่า เป็นโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านนครทอง หมู่ที่ 1 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 616.50 เมตร หนา 0.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ วงเงินค่าก่อสร้าง 7,214,000 บาท ระยะเวลาเริ่มต้น 29 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 27 มีนาคม 2565 

เจ้าหน้าที่ อบต.ราชาเทวะ  บอกว่า จากการประสานกับผู้รับเหมา ทราบว่าสาเหตุที่ทำให้ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนด เนื่องจาก การวางแนวท่อประปาที่ต้องมีการย้ายก่อนเพื่อก่อสร้างถนน ซึ่งต้องรอให้การประปานครหลวง สุวรรณภูมิทำการย้ายท่อประปาก่อนจึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้  ทาง อบต ราชาเทวะ ก็มีการประสานกับ การประปาและได้ขยายระยะเวลาสัญญาดำเนินการออกไปอีก 3 เดือน ซึ่งครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันได้ประสานกับทางการประปานครหลวง สุวรรณภูมิให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายท่อประปาแล้ว และได้ทำการขยายสัญญาถึง 2 ครั้งขณะนี้ ทาง อบต.อยู่ระหว่างนำเรื่องเข้าเสนอในที่ประชุมสภา อบต.ให้รับทราบ

ปัจจุบันการก่อสร้างถนนดังกล่าวมีความคืบหน้าพอสมควรเมื่อเทียบกับก่อนมีการร้องเรียน ระหว่างนี้ทาง อบต ราชาเทวะ ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ของบริษัท ดี เดโป จำกัด (ลานคอนเทนเนอร์) เพื่อเป็นเส้นทางเข้า-ออก ถนนบางนา-ตราด ชั่วคราว และแก้ไขปัญหาการจราจรให้กับชุมชนไปพลางก่อน โดยได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ระบุระยะเวลาผ่าน ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 – 10 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 – 20.00 น. (เนื่องจากเป็นถนนส่วนบุคคลให้ผ่านได้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น)

นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ข้อสังเกตุเรื่องของการก่อสร้างถนน ควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเขียนโครงการและก่อนลงนามในสัญญา เพื่อให้ทราบเรื่องหรือโครงการก่อสร้าง จะส่งผลให้สามารถดำเนินการก่อสร้างเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 

นอกจากนี้ หากโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างควรมีแก้ไขการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้ตั้งอยู่ในสถานที่ที่สามารถตรวจสอบได้ ไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนระหว่างก่อสร้าง

ผู้สื่อข่าว ได้สังเกตว่าระยะทางในการก่อสร้างถนนยาว  616.50 เมตร งบก่อสร้าง กว่า 7.4 ล้านบาท ตรงท้ายซอยประมาณ 200 เมตร ซึ่งมีหมู่บ้าน  มีการทำถนนราบเรียบเสมอกับถนนหน้าหมู่บ้านแต่พอมาตรงโค้งหักศอกซึ่งเป็นที่ตั้งวาง ของตู้คอนเทนเนอร์ และเป็นมุมถนนมีการยกระดับสูงขึ้นประมาณ15 เซนต์ ทำให้สภาพถนนนั้นไม่เสมอเท่ากัน 

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงสาเหตุทำไมไม่ว่างระดับให้เท่ากัน ทางผู้รับเหมาบอกว่าต้องการให้ถนนด้านหน้าที่มาชนกับถนนเทพรัตนนั้นสูงกว่า เพื่อที่จะให้น้ำไหลไปสู่ท้ายซอย ทั้งนี้ได้รับการยืนยันจากผู้รับเหมาอีกว่า ท้ายซอยยังมีบ่อรับน้ำของหมู่บ้านและมีปั๊มซึ่งสามารถดูดน้ำได้.