ป.ป.ช.ตรวจสอบการก่อสร้าง ถนนแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

0
71

ป.ป.ช.ตรวจสอบการก่อสร้างถนนแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างถนนแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

จากปรากฏข่าวบนสื่อต่างๆ ว่าโครงการก่อสร้างถนนแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างนานหลายปีโดยไม่รู้ว่าจะได้ใช้ถนนดังกล่าวในสภาพที่สมบูรณ์ได้อีกกี่ปีข้างหน้า โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งส่งผลให้มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 จำนวนมาก จนบางช่วงเกินค่ามาตรฐาน ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ส่วนหน้าฝนน้ำก็ท่วม นอกจากนี้ยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้ง เช่น อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกหลุม จนเสียชีวิต บาดเจ็บ จากการขุดถนนแล้วซ่อมไม่ดี จำนวนหลายราย   อีกทั้ง การจราจรติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งเป็นทางเข้าเขตแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

 

เริ่มแรกถนนเส้นนี้ได้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อ ปี 2560  ต้นเดือน มกราคม 61 นายธีระพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์สื่อ บอกว่า ถนนเส้นนี้ ต้องวางท่อประปาทั้งสองฝั่งและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งเส้นวางใต้ดินกลางถนน   เพื่อระบายน้ำออกสู่คลองชลประทานด้านถนนสุขุมวิท  คาดจะแล้วเสร็จปลายปี 61ใช้งบประมาณปรับปรุง กว่า 300 ล้านบาท ระยะทาง ประมาณ 3 กม.  

ยังพบว่า ถนนแพรกษา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล 3 หน่วยงาน ดังนี้ เทศบาลตำบลบางปู  ตั้งแต่แยกตะกาด(ถนนสุขุมวิท)จนถึงสะพานตลาดศิวะ (คลองแขก) เทศบาลตำบลแพรกษา ตั้งแต่ซอยแพรกษา 1 จนถึงซอยแพรกษา 15/1 และเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จากซอยแพรกษา 15/1 เป็นต้นไป

ส่วนที่มีปัญหามากสุดบริเวณก่อสร้างบริเวณแยกตะกาด (สามแยกไฟแดงแพรกษา ถึง หมู่บ้านศิวะ) 

เมื่อ 12/7/65 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลบางปู ได้ให้ข้อมูลกับ ปปช.ว่า  เป็นโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ ถนนแพรกษา อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางปู เป็นสถานีสูบน้ำ แบบ Automatic และ ระบบ Flow โดยทำการวางท่อเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองชลประทาน มีความลึกประมาณ 4 เมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม 

อุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจาก พบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ กีดขวางบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ท่อประปาของการประปานครหลวง บริเวณด้านขวาทางตลอดแนว ทางเทศบาลตำบลบางปู ได้แจ้งการประปานครหลวงให้รื้อย้ายระบบฯ แล้ว  

ทั้งนี้ การปรับปรุงพื้นถนน เป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางปู ซึ่งงบประมาณรวมอยู่ในโครงการดังกล่าว ปัจจุบันได้มีการขยายสัญญาโครงการออกไปอีกประมาณ 3-4 เดือน น่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ  เจ้าหน้าที่ กล่าวกับ ป.ป.ช.

สำหรับในช่วงเขตพื้นที่ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแพรกษาและเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแพรกษาและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า การก่อสร้างถนนดังกล่าว   

ป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยการก่อสร้างถนนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ปูพื้นเกาะกลางและฟุตบาทที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อสังเกตุ ถนนเส้นนี้เป็นการปรับปรุงขยาย ส่วนอีกฝั่งขาเข้าเป็นการถมลำรางระบายน้ำทั้งเส้น ยาวประมาณ 5 กม. ตั้งแต่ วัดแพรกษา ถึงแยกถนนตำหรุ -บางพลี 

นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ข้อสังเกตุเรื่องของการก่อสร้างถนน ควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเขียนโครงการและก่อนลงนามในสัญญา เพื่อให้ทราบเรื่องหรือโครงการก่อสร้าง จะส่งผลให้สามารถดำเนินการก่อสร้างเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 

นอกจากนี้หากโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างควรมีแก้ไขการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้ตั้งอยู่ในสถานที่ที่สามารถตรวจสอบได้ 

การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขุดกลบ ถนนแพรกษา ในระยะทางทั้งหมดประมาณ 9 กม.อยู่ในความรับผิดชอบ ของ 4 อปท.ยังระบุไม่ได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่  เพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องเห็นสภาพการจราจรติดขัดต่อไปอีก จนกว่าจะแล้วเสร็จ.