ตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป สปสช. สานต่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว ผ่านการร่วมมือกับ 2 บริษัทผู้ให้บริการด้านสุขภาพดิจิทัล

0
93

ตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป สปสช. สานต่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว ผ่านการร่วมมือกับ 2 บริษัทผู้ให้บริการด้านสุขภาพดิจิทัล บริษัท กู็ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการ Good Doctor Technology แอปพลิเคชัน และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) เพื่อทำการดูแลผู้ป่วยฯ ผ่านบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) พร้อมบริการจัดส่งยาถึงบ้าน

กลุ่มเป้าหมาย
1. รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. พักอาศัยในพื้นที่ กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสาคร เท่านั้น
(หากมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่ต่างจังหวัด แต่มาพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 5 จังหวัด ก็ลงทะเบียนได้ )

ขั้นตอนการรับบริการ
เมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มอาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยสีเขียว) ที่มีอาการดังต่อไปนี้
• มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป
• ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
• เจ็บคอ ไอ/มีน้ำมูก
• มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง

สามารถเลือกลงทะเบียนตามแบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการ Self-Isolation สำหรับผู้ป่วย COVID-19 สนับสนุนโครงการโดย สปสช. และ สวทช. ผ่านการให้บริการบนแอปพลิเคชัน ดังนี้

1. แอปพลิเคชัน Good Doctor Technology ให้บริการโดย บริษัท กู็ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย): https://forms.gle/YKVMKy1p8FRDDBje7


2. แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ให้บริการโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด: https://form.typeform.com/to/cNKqNz3p?