0
30

โรงเรียมป้อมพระจุลจอมเกล้าจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงราชการที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565


เมื่อ 27 ก.ค.65 ที่หอประชุมโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์  นายวินัย ยงค์เขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงราชการที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางสาววีรนุช สุทธพันธ์ ผู้อำนวยการ นายปิยพันธ์ เต่าทอง ประธานคณะกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า   คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 นับเป็นโอกาสมหามงคลที่พสกนิกรชาวไทย จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศไทยมาโดยตลอด มีกิจกรรมจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  ภายในหอประชุม การจัดแสดงผลงานการประกวดวาดภาพระบายสี ร้องเพลงพระราชนิพนธ์  วาดภาพระบายสี  แต่งคำขวัญ  เรียงความ  แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ