สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดบรรยายและการเสวนา เรื่อง ” พระพิมพ์ พระเครื่องเมืองไทย”

0
30

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดบรรยายและการเสวนา เรื่อง ” พระพิมพ์ พระเครื่องเมืองไทย”

        สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและการเสวนาเรื่อง ” พระพิมพ์ พระเครื่องเมืองไทย ” ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น ณ ห้องราชาบอลล์รูม โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพ รายได้เพื่อใช้เป็นทุนจัดกิจกรรมการกุศลของสมาคมฯ

  • พบกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านพระพิมพ์ พระเครื่องของเมืองไทย
  • นิทรรศการเครื่องโต๊ะ
  • ตรวจเช็คพระฟรีท่านละ 5 องค์ โดยคุณพจน์ ท่าพระจันทร์
  • 50 ท่านแรกที่ชำระบัตรเข้าร่วมงานจะได้รับพระ 25 พุทธศตวรรษ เนื้อดิน ฟรีท่านละ 1 องค์
  • อาหารกลางวันและอาหารว่างในวันงาน
        บัตรเข้าร่วมงานท่านละ 1,200 บาท ติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่ คุณวรญา โทร. 081-4069423 และ คุณกษมา 081-8314412