มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ทิ้งกระจาด แจกเครื่องอุปโภคผู้เปราะบางประจำปี

0
376

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ทิ้งกระจาด แจกเครื่องอุปโภคผู้เปราะบางประจำปี

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.65 ที่บริเวณสำนักงานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ถนนท้ายบ้าน นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี เทกระจาด แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มผู้เปราะบาง โดยมีนายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับ.

โดยจัดงานทิ้งกระจาด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ในพีธีมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งและเปิดโรงทานให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ตามวัดถุประสงค์หลักของมูลนิธิ ฯ คือ เพื่อช่วยเหลือจัคการเก็บศพ โดยไม่คิดมูลค่า จัดตั้งสุสานให้ถูกหลัก  เพื่อช่วยเหลือและสงเคระห์เกี่ยวกับการกุศลต่างๆ เช่น ผู้ประสบอุทกภัย อัคคีภัย และงานพิธีการอื่นๆ  เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา และสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยไม่ยุ่งกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด  จัดให้มีงานเทศกาลประจำปี เช่นงานเทศกาลตรุษจีน, งานทิ้งกระจาด และงานวันเกิดหลวงปู่ไต้ฮงโจ้วชื่อกง 

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอดเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยได้รับรางวัลต่างๆ เป็นเครื่องยืนยัน เช่น รางวัลมูลนิธิดีเด่น จากสมาคมสันนิบาต มูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานนี้มีผู้ใหญ่ใจดีและประชาชนเข้าร่วมงานรับสิ่งของครั้งนี้กว่า 2,000 คน