วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกสาธารณสุข🎦 “สปสช.ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รพ.มะเร็งชลบุรี และ รพ.เมืองพัทยา"

🎦 “สปสช.ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รพ.มะเร็งชลบุรี และ รพ.เมืองพัทยา”

🗣️รองเลขาธิการ สปสช , รอง ผอ.สปสช.เขต 6 ระยอง และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปที่ รพ.มะเร็ง จ.ชลบุรี, รพ.เมืองพัทยาเยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ

 

เมื่อวันที่ 6ก.ย. 2565 เวลา 9.00น  🗣ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ นางชนาทิพย์ มารมณ์ ผอ.ฝ่ายขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย นางสริตา ศรีมะเริง รองผอ.ฝ่ายบริการประชาชนฯ พร้อมด้วยนายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง รองผอ.สปสช.เขต  6 ระยอง และเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่ จ.ชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ “ตามแบบประเมินคุณภาพงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมชลธร โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี   อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีนพ.ปิยวัฒน์ เลาหุตานนท์ ผอ.รพ. และนพ.อดิษฐ์ โชติพานิช รองผอ.ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ น.ส.นันทพร พิชะยะ รองผอ.ด้านการพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนและสรุปข้อมูลในประเด็นดังกล่าว

 

นพ.ปิยวัฒน์ กล่าวว่า โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่  28  เมษายน 2538 ให้บริการตรวจ วินิจฉัยโรคมะเร็ง ทุกระบบของร่างกายบำบัด รักษา ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรในพื้นที่เขตภาคตะวันออก มีการจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลเพื่อให้บริการประชาชนในกรณีต้องการประสานงาน ขอความช่วยเหลือ ร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ ไม่ได้รับความสะดวก รวมถึงบริการให้ผู้เสียหายได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 

 

ช่วงบ่าย คณะ สปสช.เขต 6 ได้เดินทางไปยัง รพ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี ร้อยตำรวจเอกหญิงพรพนา โชคไทย ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.เมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ สปสช.ประชุมร่วมกันที่ห้องประชุม รพ. แลกเปลี่ยน และสรุปข้อมูลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งจากสถิติข้อร้องเรียนสามปีที่ผ่านมา ข้อร้องเรียนลดลง 12.5% เรื่องร้องเรียนด้านพฤติกรรมการบริการถือว่าลดลงมาก เรามีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ถึง7ช่องทางด้วยกัน ทำให้เราสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนที่มีอยู่ได้ทันท่วงที

“การทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิ ถือเป็นการทำงานที่ได้บุญ เป็นการช่วยเหลือคนไข้ที่ไม่ได้รับบริการตามสิทธิ อีกทั้งเรายังสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ในการทบทวนความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ เพื่อให้เกิดเข้าใจและลดเรื่องร้องเรียน และสร้างมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน” นางยุพดี ศิริสินสุข กล่าว

 

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ