ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.”นำทีมชลประทานลงพื้นที่กรุงเทพตะวันออก ช่วย”กทม.”ผันน้ำจากคลองแสนแสบและคลองประเวศน์บุรีรมย์ลงแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทย

0
281

ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.”นำทีมชลประทานลงพื้นที่กรุงเทพตะวันออก ช่วย”กทม.”ผันน้ำจากคลองแสนแสบและคลองประเวศน์บุรีรมย์ลงแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นำคณะประกอบด้วยนายณฐกร สุวรรณธาดา ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ ดารามั่น นางสาวณัฐิดา เตาเฟ็ส และนายสุรชาติ มาลาศรี ผอ.สำนักบริหารโครงการ นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11
นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผอ.ชป.ที่11

 

นายธีรภัทร สามไพบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต นายสมเดช ศรีวิเชียร
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิตสำนักงานชลประทานที่ 11 ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้ตรวจตราการทำงานของสถานีสูบน้ำหนองจอกซึ่งมีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน20เครื่องแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกำลังเดินเครื่องสูบน้ำจากคลองแสนแสบลงคลองบางขนากและคลองนครเนื่องเขตสู่แม่น้ำบางปะกงระยะทาง28กิโลเมตรเช่นเดียวกับสถานีสูบน้ำประเวศน์บุรีรมย์ที่กำลังสูบน้ำในคลองประเวศน์บุรีรมย์ไปลงแม่น้ำบางปะกงทางตะวันออกและไปลงคลองพระองค์ไชยานุชิตสู่อ่าวไทยอีกทางหนึ่งโดยต้องบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในระดับไม่ล้นตลิ่งเนื่องจากมีชุมชนบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรอยู่ตลอดแนวคลอง

ทั้งนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.ได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยและได้ย้ำถึงนโยบายที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะกรมชลประทานช่วยเหลือกรุงเทพมหานครให้เต็มที่กำลังความสามารถพร้อมกับกำชับให้ดูแลช่วยเหลือประชาชน2ฝั่งคลองรวมทั้งเรือกสวนไร่นาบ่อปลาบ่อกุ้งและฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพ สมุทรปราการและฉะเชิงเทราให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากน้ำท่วมในครั้งนี้

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง