องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง  

0
43

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง

 วันที่16 กันยายน 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก  องคมนตรี  ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนางวังเพ็ญ มั่งศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอชะอำ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15  กรมชลประทาน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

โดยการนี้พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี  ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป  ผลการดำเนินงานของโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง   เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านหุบกะพง ของนางขวัญเรือน บุศภัค เกษตรกรในโครงการ    ติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการฯ  ณอ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง  และอ่างแก้วหุบกะพง   เยี่ยมชมเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์หุบกะพง จำกัด ณ บ้านนางอารีย์ เปรมสุข ในพื้นที่                             

ต่อมาช่วงบ่าย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก  องคมนตรี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ให้แก่โรงเรียนบ้านหุบกะพง เพื่อให้นักเรียนได้เป็นอาหารกลางวัน     เยี่ยมชมศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานปานศรนารายณ์ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด  พร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปยังแปลงปลูกป่าศรนารายณ์ บนเนื้อที่500 ไร่ของศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง  พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าศรนารายณ์ ร่วมกับ เครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์

 

///////////// จ.เพชรบุรี บรรณรต