เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้างมอบของให้ผู้ยากไร้ตามชาดแดน

0
30

เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้างมอบของให้ผู้ยากไร้ตามชาดแดน

พระครูเกษมถาวรคุณ   เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้าง  เจ้าอาวาสวัดบางเลน พร้อม  กับญาติโยมที่ได้บริจาคชุดสังฆทานและเครื่องกัณฑ์เทศน์ในงานต่างๆทางวัดได้นำไปบริจาค

ให้กับสำนักสงฆ์บ่อลูกรัง อยู่ติดกับแนวชายแดนไทยพม่า  จังหวัดกาญจนบุรีทางสำนักสงฆ์ไม่ค่อยมีของใช้เวลามีงานต้องไปยืมที่วัดอื่นมาใช้พร้อมได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้และพิการคนชราคนยากจนในพื้นที่อีกด้วย