เรียนช่างสี ระยะสั้น ฝันที่เป็นจริง > ที่ สารพัดช่างสมุทรปราการ

0
6089

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการ Protégé Project ที่ยกระดับวิชาชีพช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ สู่มาตรฐานสากล จบแล้วมีงานรอรับ

ประเทศไทยยังขาดแคลนแรงงานด้านช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญอีกมาก ในขณะที่ตลาดรถยนต์มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ  สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 40,190,328 คัน โดยรถจักรยานยนต์มีจำนวนสูงสุด 21,051,977 คัน ตามมาด้วยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 9,713,980 คัน และอันดับสาม คือ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล อยู่ที่ตัวเลข 6,707,781 คัน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

นับเป็นโอกาสที่ดีของวิชาชีพนี้ เพราะช่างสีรถยนต์กระจายอยู่ในภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งศูนย์บริการรถยนต์ อู่ซ่อมรถ ร้านขายสีที่ต้องมีคนผสมสี รวมถึงธุรกิจรถบัสรถบรรทุก ประมาณ 28,000 คน แต่ก็ยังมีความต้องการแรงงานมากกว่า 10,000 คน  

ทั้งนี้งานซ่อมแซมตัวถังและสีรถยนต์ หากมีใจรักในการบริการ มีความอดทนในการทำงานและพร้อมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ก็สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ทั้งในฐานะช่างเทคนิคขั้นสูง ที่ปรึกษางานซ่อมตัวถังและสี หรือผู้ชำนาญงานพิเศษ ทั้งรถสปอร์ต รถซูเปอร์คาร์ และงานสีอากาศยาน โอกาสในวิชาชีพนี้ยังเปิดกว้างอีกมาก  ตลาดต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่างสีรถยนต์จะได้รับอัตราค่าจ้างวันละประมาณ 500-1,000 บาท นับว่าสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างดี

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผอ. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กล่าวว่า ขณะนี้วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาการเคหะเมืองใหม่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ ได้เปิด การเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาช่างตัวถังรถยนต์ 450 ชั่วโมง และสาขาวิชาช่างสีรถยนต์ 450 ชั่วโมงโดยจัดเป็นระบบทวิภาคีฝึกงานในสถาบัน จำนวน 210 ชม. ฝึกงานในสถานประกอบการตรง 240 ชม. จบแล้วมีงานรองรับ มีรายได้สูงกว่าอาชีพอื่นๆ เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลน ความต้องการแรงงานมีจำนวนมาก ดูได้จากการที่เรา เข้ารับบริการ ซ่อมตัวถังและทำสี ต้องรอคิวเข้าซ่อมกันนานเป็นเดือน

สำหรับการเรียนนั้นตั้งแต่วิธีการพ่นสี การขัดเคลือบสี กระทั่งการเคาะตัวถัง  ซึ่งปัจจุบันได้รับการสนับสนุน จาก บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจ สีพ่นซ่อมรถยนต์ และอุปกรณ์ฝึกการเรียน จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถานที่ฝึกอบรมของวิทยาลัยนั้น มีอุปกรณ์ครบถ้วน ได้มาตรฐาน  ISO นักศึกษาที่ได้รับการฝึกอาชีพระหว่างเรียนกับสถานประกอบการ มีเงินใช้ด้วย ขณะนี้มีนักศึกษาที่อบรมอยู่และ เมื่อจบออกไปแลัว ได้ถูกจองตัวไปทำงานกับสถานประกอบการ เป็นที่เรียบร้อย  ให้เป็นช่างสีรถยนต์รุ่นเยาว์สู่มืออาชีพ

มั่นใจว่าจะเป็นส่วนช่วยผลักดัน และผลิตช่างสีรถยนต์ให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาดอาชีพนี้ที่ยังขาดแคลน  โดยคาดหวังว่าช่างสีที่เป็นแรงงานเก่าและช่างสีรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดจะมีทักษะความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล มีหลักประกันด้านรายได้ความมั่นคงในสายอาชีพและเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศต่อไป    สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.061- 447 8264, 099-262 8829