เทคนิคมินบุรี คุมเข้ม คุณธรรมจริยธรรม

0
544


เทคนิคมีนบุรี ทบทวนกฎระเบียบ มาตรการดูแลนักเรียนนักศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นางสิริวรรณ โตนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครูอาจารย์ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังนโยบายการกำกับดูแล และเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดยได้รับเกียรติจากท่าน พ.ต.ท.วุฒิ​ภัทร​ เปรมปรี​ รอง​ผ​กก.ป.สน.มีนบุรี​ ,ด.ต.ถวิน ยอดดำเนิน ผบ.หมู่​ ป. สน.มีนบุรี​ และ ด.ต.เฉลิมพงษ์​ ทับทิม​ศรี ผบ.หมู่​ ป. สน.มีนบุรี ในการเข้าร่วมการบรรยายเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ทบทวนมาตการและยกระดับระบบช่วยเหลือ​ดูแล​นักเรียน​นักศึกษา​ตามข้อสั่งการและแนวปฏิบัติ​ของสำนักงาน​คณะกรรมการ​การ​อาชีวศึกษา​ กระทรวง​ศึกษาธิการ​  โดยเคร่งครัด​