ตร.มวลชนสัมพันธ์ บช.น.แก้ปัญหาร่วมกัน กับเครือข่ายสถานศึกษา อาชีวศึกษา มีนบุรี

0
231

 

มื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  นายทวีศักดิ์ คิ้วทองผู้อำนวยการ รองฯ สิริวรรณ โตนิล รองฯ มุกกรินทร์ สุมาริธรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  กับ พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น. ที่เป็นประธานโครงการ กต.ตร.ร่วมกับ ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในสถาบันอาชีวศึกษา

การสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อยุติความรุนแรง ปัญหายาเสพติด อบายมุขทุกชนิด  โดยงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และ กต.ตร.มุ่งหวัง

เพื่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการ ให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันตามกรอบแนวคิดของ กต.ตร.   

ทั้งนี้ได้เน้นการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ไปยังกลุ่มเยาวชน เครือข่ายสถานศึกษาอาชีวศึกษา ยุติความรุนแรง ปัญหายาเสพติด อบายมุข โดยงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์  และ กต.ตร.

ที่สำคัญคือการจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรม เสริมทักษะชีวิต พัฒนา EQ  การฝึกใช้สติ ให้กับพวกเขา ซึ่งสถานศึกษาในหลายแห่งได้มีการนำสติไปใช้ พบว่า การฝึกสติ มีความสำคัญและจำเป็นต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและวัยรุ่นในสถาบันการศึกษาได้ ส่งผลให้เส้นใยสมองของเด็กหนาตัวขึ้น มีการเชื่อมโยงและส่งต่อภายในระบบโครงสร้างสมองมากขึ้น ตลอดจน เยาวชน นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมและพัฒนาการทางด้านต่างๆ ดีขึ้นในทุกด้านอีกด้วย