นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี ยื่นหนังสือติดตามผลการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้สอบสวนผู้อำนวยการโรงเรียนทุจริตและบริหารงานในโรงเรียนจนถดถอย

0
235

นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี ยื่นหนังสือติดตามผลการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้สอบสวนผู้อำนวยการโรงเรียนทุจริตและบริหารงานในโรงเรียนจนถดถอย

เกิดเหตุนักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี ชุมนุมและยื่นหนังสือติดตามผลการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่องให้สอบสวนผู้อำนวยการโรงเรียนทุจริตและบริหารงานในโรงเรียนจนถดถอย

นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรีกว่าร้อยคน ได้ชุมนุมและถือป้ายเพื่อรอรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมการศึกษาเพชรบุรี ที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้นโยบายกับผู้บริหารโรงเรียน โดยต้องการรายงานถึงพฤติกรรมของผอ.โรงเรียน แต่ผอ.สพม.เพชรบุรีไม่มาตามกำหนดการ จึงเดินทางไปยื่นเรื่องติดตามผลที่เคยร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม จ.เพชรบุรี เนื่องจากเคยมายื่นเรืองและมาติดตามเรื่องหลายครั้งแล้ว จนรองผวจ.เพชรบุรี เดินทางมารับเรื่องและสร้างความใจให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว และรับปากว่า ภายในสามสิบว่าจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบ ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปเรียนหนังสือตามปกติ

สายวันนี้ (17 พ.ย.2565) ที่ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งมีกำหนดการที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมการศึกษาเพชรบุรี คนใหม่เดินทางมารับตำแหน่งและจะเข้ามาพบกับคณะผู้บริหารโรงเรียนเพื่อมอบนโยบาย โดยเบื้องต้นพบว่ามีนักเรียนกว่าหนึ่งร้อยคน ยืนจับกลุ่มและถือป้ายเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยม แต่ก็พบว่า ผอ.สพม.เพชรบุรีเลื่อนกำหนดการตรวจเยี่ยมออกไปเนื่องจากทราบว่ามีกลุ่มนักเรียนมารอพบ ทำให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าว ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เรื่องติดตามทวงถามเรื่องการร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ 12 จังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบและขี้มูลความผิดฐานทุจริตการทำหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งเรื่องพฤติกรรมเรื่องอื่นๆที่ส่อไปในทางทุจริต และมีการบริหารงานที่ถดถอยไม่ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียน-การสอนของโรงเรียน รวมทั้งมีพฤติกรรมข่มขู่และคุกคาม ครู-อาจารย์รวมทั้งนักเรียนในการพูดจาแสดงอำนาจที่ไม่เหมาะสม 

ต่อมา นายสมชาย  เลิศประเสริฐพันธ์ รองผวจ.เพชรบุรี ลงมารับหนังสือร้องเรียนและพูดคุยกับแกนนำนักเรียน โดยแจ้งว่า เรื่องที่กลุ่มนักเรียนเคยร้องเรียนมา ได้ส่งเรื่องไปให้ต้นสังกัดคือ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเพชรบุรี และศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่มีการรายงานกลับมา และรับปากต่อว่า จะติดตามเรื่องดังกล่าวอีกครั้งและจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป

 แกนนำนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเปิดเผยว่า วันนี้ที่มาติดตามเรื่อง เพราะเรื่องเงียบหาย ไม่มีการรายงานความคืบหน้าทั้งๆที่เคยมาติดตามเรื่องไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมา อีกทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้ยังการกระทำที่คุกคามละเมิดสิทธิของนักเรียน เช่น ไปหลบอยู่ในพุ่มไม้และแอบใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพนักเรียนโดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ และไม่ส่งเสริมกิจกรรมของครูนักเรียน เช่นการกวดวิชา ก็มีการยกเลิก สาธารณูปโภคที่ชำรุดก็ไม่ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไข ทั้งๆที่แจ้งเรื่องไปนานแล้ว ห้องน้ำ-ส้วม สกปรก พัดลมชำรุดเสียหาย ผ้าเพาดานผุพัง ก็ไม่ดำเนินการแก้ไข ไม่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมภายในโรงเรียนเช่นการจัดกิจกรรมกีฬาสี และเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ การแข่งขันทางวิชาการ การกวดวิชา ก็ไม่ได้รับการอนุญาต อีกทั้งยังใช้คำพูดจาที่ไม่ให้เกียรต์ต่อครูและนักเรียนในโรงเรียน การตรวจสุขภาพของนักเรียนทั้งๆที่ชำระเงินไปแล้วก็ไม่มีการดำเนินการ การจ้างครูต่างประเทศก็มีปัญหา จนครูต่างประเทศลาออกเพราะสัญญาและสวัสดิการที่ไม่เป็นธรรมทำให้ประสบปัญหาต่อนักเรียน วันนี้พวกเราสุดทนแล้ว จึงมาติดตามเรื่องจากผู้ใหญ่ในจังหวัดว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว และอยากให้ไปตรวจสอบในโรงเรียนว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือไม่. จากนั้นจึงได้แยกย้ายกันเดินทางกลับโรงเรียน.

สำหรับเรื่องราวของการทุจริตที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้า ทราบเบื้องต้นว่า ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 เพชรบุรี ได้ส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมการการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ เพื่อชี้มูลความผิดอยู่ในขณะนี้ เรื่องจากสตง.ได้ตรวจสอบพบว่า มีการทำเอกสารการเบิกจ่าย โดยเป็นผู้เบิกและผู้อนุมัติเบิกเงินรวมทั้งจัดทำเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ยอันเป็นเท็จในการเดินทางไปราชการโดยทุจริตเกิดขึ้น.

ข่าว-สุรพล. นาคนคร เพชรบุรี

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง