กลุ่มจิตอาสาพาน้องเปิดโลกทัศน์ให้เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนด้อยโอกาส 

0
16

กลุ่มจิตอาสาพาน้องเปิดโลกทัศน์ให้เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนด้อยโอกาส 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  นายสายชล สังข์เฉย ประธานกลุ่มจิตอาสาเพื่อนกัน ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่ตำรวจตระแวนชายแดนค่ายพระรามหก   นำสมาชิกกลุ่มจิตอาสา กว่า30 คน  ร่วมทำกิจกรรมอาสาพาน้องเที่ยว เปิดโลกทัศน์ให้เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนด้อยโอกาส   เพื่อให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนการศึกษาเด็กพิการตาบอดซ้ำซ้อนชะอำ จ.เพชรบุรี ที่ด้อยโอกาส ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียน และส่งเสริมวัฒนธรรมจิตอาสาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น  ณ บริเวณชายหาดค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ภายในกิจกรรมทางกลุ่มได้ร่วมตัวกัน นำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม มาแจกให้กับ เด็กๆนักเรียน  ก่อนนำเด็กร่วมทำกิจกรรมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน  เก็บขยะบริเวณชายหาด   พาน้องฝึกเล่นน้ำโดยมีครูฝึกตำรวจตระแวนชายแดนค่อยดูแลใกล้ชิด   เลี้ยงอาหารกลางวันและป้อนข้าวแก่เด็กๆกว่า30คน   เพื่อให้น้องๆ ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ได้ผ่อนคลาย    โดยมี ด.ช.กวีพงษ์  จันทราคีรี (หรือน้องหนูไมค์ทองคำ ซีซั่น7 ) นักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนมาร้องเพลงนักร้องบ้านนอก ของพุ่มพวง ดวงจันทร์ให้ฟัง  

สำหรับโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ  เป็นโรงเรียนสอนเฉพาะเด็กพิการตาบอดซ้ำซ้อนที่ด้อยโอกาส ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องค่อยมีครูดูแลตลอด 24ชั่วโมง  ตั่งอยู่ในพื้นที่ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  

ทางโรงเรียนเปิดรับผู้ใจบุญ เลี้ยงอาหารกลางวัน รับบริจาคสิ่งของใช้ต่างให้แก่เด็กๆ   สามารถร่วมบุญได้ที่ บัญชีโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ  ธ.กรุงไทย สาขาชะอำ 717-0-62840-6  ติดต่อทางโรงเรียน 099-0099290