สุพรรณบุรี เตรียมจัดงานประเพณีชักพระเล่นเพลงตักบาตรกลางน้ำ หนึ่งเดียวของไทย

0
13

สุพรรณบุรี เตรียมจัดงานประเพณีชักพระเล่นเพลงตักบาตรกลางน้ำ หนึ่งเดียวของไทย

ที่วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 16 พ.ย.65 นายกองโทเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอบางปลาม้า พระครูพระครูวิมลวัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ นายจตุพร อุ่นวิจิตร สจ.เขต 3 อ.บางปลาม้า นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผอ.ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี นายอมรวุฒิ อนันตทิพยเมธี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม นายปรีชา น้อยอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมพัฒนา และนายวิษณุ พัวประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลตะค่า ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานประเพณีชักพระเล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ชักพระเล่นเพลง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ เริ่มเวลา 06.00 น 

การจัดงานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน เพื่อสืบสานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำภาคกลางที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา ที่ยืดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมากว่า 100 ปี ในงานชมการแสดงรำ ชุดสาวลาวพวน อ.บางปลาม้า การแสดงรำของนักเรียน และโชว์พิธีตักบาตรกลางน้ำ ให้ผู้เข้าร่วมแถลงข่าวได้ชมก่อนวันจริง   

 

 

 

สำหรับวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 จะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้นประดิษฐานในมณฑลพิธีแล้วนำลงเรือล่องไปตามลำน้ำท่าจีน เพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้กราบนมัสการขอพรและร่วมอนุโมทนาบุญ  พร้อมด้วยบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน ต่างขับขานตำนานเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว และเพลงพวงมาลัย นำหน้าขบวนชักพระ มีการกิจกรรม ทอดผ้าป่าวัดที่อยู่สองริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ชมการละเล่นเพลงเรือ แห่ล่องไปตามแม่น้ำท่าจีน โดยมีขบวนแห่เรือโบราณ ร่วมขบวนแห่จำนวนมาก 

ส่วนวันที่  20 พ.ย.เวลา 06.00 น.พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณแพกลางแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดป่าพฤกษ์ จากนั้นพระสงฆ์ จะนั่งเรือพายเป็นขบวนออกมารับบิณฑบาตสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร คาว หวาน ข้าวสาร และอาหารแห้ง จากประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มีจิตศรัทราทำบุญใส่บาตร โดยชาวบ้าน ประชาชนและนักท่องเที่ยว พายเรือมาใส่บาตรพระสงฆ์ สามเณร นักท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งจะมาใส่บาตรที่ท่าน้ำหน้าวัดป่าพฤกษ์ เป็นการย้อนยุควิถีชีวิตของชาวบ้านสมัยโบราณ ที่อาศัยอยู่สองริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ประเพณีนี้ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเริ่มกันเมื่อใดไม่มีผู้ใดทราบ แต่ผู้สูงอายุเล่าว่าเกิดมาก็เห็นการตักบาตรกลางน้ำนี้แล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี เพื่อเป็นการย้อนยุควิถีชีวิตของชาวบ้านสมัยโบราณ ที่อาศัยอยู่สองริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ชมศึกษาหาความรู้และได้ช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่อันดีงามนี้เอาไว้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตแห่งสายน้ำของ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

 

ก่อนที่จะเข้าสู้พิธีแถลงข่าว พระครูพระครูวิมลวัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ ได้ประกอบพิธีบวงสรวงแม่ย่านางประจำเรือโบราณที่จะนำเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกลางน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

 

ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี