ยุทธพล”ตีกลอง เรียกประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 ‘ปลื้ม’ นักกีฬารักบี้เมืองเพชร ติดทีมชาติ

0
79

“ยุทธพล”ตีกลอง เรียกประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 ‘ปลื้ม’ นักกีฬารักบี้เมืองเพชร ติดทีมชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาฯ ในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งเสนอผลงานโครงการพัฒนากีฬาของจังหวัดเพชรบุรีให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนากีฬาของจังหวัดเพชรบุรี โดยในรอบปีที่ผ่านมา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี ส่งนักกีฬาในนามจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ซึ่งนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีได้รับรางวัล 3 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีษะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีษะเกษ ในการแข่งขันกีฬาเควันโด ปันจักสีลัต รักบี้ฟุตบอล และยิงปืนรณยุทธ และ คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด ปันจักสีลัต วอลเล่ย์บอลชายหาดชาย เทเบิ้ลเทนนิส รักบี้ฟุตบอล และสนุกเกอร์ และได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ในการลงแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง ในการแข่งขันกรีฑา

นอกจากนี้คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สำหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีทั้งหมด 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการเตรียมนักกีฬาระดับจังหวัดเพชรบุรี โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับจังหวัด และโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาในชนิดกีฬาที่นักกีฬามีความสามารถสู่ความเป็นเลิศสมาคมฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาเข้าโครงการเตรียมนักกีฬาระดับจังหวัดโดยพิจารณาจากชนิดกีฬาที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ทั้งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ประจำปี พ.ศ.2566 สำหรับโครงการจัดแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดและมีโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมฯจะพิจารณาจากชนิดกีฬาที่มีผลงานและมีจำนวนนักกีฬาภายในจังหวัดมากพอที่จะสามารถจัดแข่งขันได้

ข่าว-สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี