กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดใหญ่ “มหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนา ปี 2565” ภายใต้แนวคิด BCG Model

0
140

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดใหญ่ “มหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนา ปี 2565” ภายใต้แนวคิด BCG Model

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนา ปี 2565” ภายใต้แนวคิด บางสะพานบานสะพรั่ง บางสะพานยั่งยืนด้วย บีซีจี โมเดล (BCG Model) โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผจก.ทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี​ นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย​ นายประสิทธิ์ ภู่งาม นายกฯอบต.แม่รำพึง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมกว่า 600 คน

นายผดุงศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยกลุ่มเหล็กสหวิริยา จึงประกอบไปด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด และบริษัทเวสท์โคสท์เอ็นจิเนียวิ่ง จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง เพราะถือมั่นเสมอว่าบริษัทเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันพัฒนาทั้งธุรกิจของบริษัท และสังคมควบคู่กันไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สังคม ดูแลรักษา พัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งงานมหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “บางสะพานบานสะพรั่ง บางสะพานยั่งยืนด้วย บีซีจี โมเดล (BCG Model)”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการแสดงผลงานด้านความยั่งยืนกลุ่มเหล็กสหวิรยาและผลงานของเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้เรื่องกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเศรษฐกิจ ยั่งยืนด้วย บีซีจี โมเดล (BCG Model) และแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน

ในงานดังกล่าว จะมี 2 ช่วงกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมช่วงที่ 1 ภายในหอประชุม อบต.แม่รำพึง มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ การแสดงของนักเรียน พิธีมอบกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา พิธีมอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลบางสะพาน การสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกลุ่มเหล็กสหวิริยา กิจกรรมตลาดนัดคนละครึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยา /ารจำหน่ายสินค้าชุมชน ละ เวที Talk show :”BCG Model หัวข้อ จากล่างสู่บน เพื่อชุมชนยั่งยืน” กิจกรมช่วงที่ 2 บริเวณลานอเนกประสงค์หน้า อบต.แม่รำพึง กิจกรรมที่สำคัญ เช่นกิจกรรมวิ่งเก็บขยะชายหาดแม่รำพึงหรือ plogging ชมการแสดงดนตรีสด และเลือกซื้อสินค้าชุมชน นายผดุงศักดิ์ กล่าว

 

ข่าว​ ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ 0649646443​