ชาวบ้านกว่า500ครัวเรือนที่ได้รับพระราชทานที่ดินทำกิน ร่วมสร้างพระพระบรมรูป และทำพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธ.ค.65

0
109

ชาวบ้านกว่า 500 ครัวเรือนที่ได้รับพระราชทานที่ดินทำกิน ร่วมสร้างพระพระบรมรูป และทำพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธ.ค.65

ช่วงค่ำวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น คณะครุ นักเรียน พร้อมด้วย ชาวบ้านที่ได้รับพระทานที่ดินทำกิน ในโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย กว่า 500ครัวเรือน ร่วมใจกันทำพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 I ณ พลับำลาที่ประทับ ม.5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โดยชาวบ้านได้ร่วมกันออกทุนทรัพย์ส่วนตัว ร่วมกับเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 5แสนบาท ดำเนินการซ้อมแซมพลับพลาที่ประทับที่เป็นเรือนไม้ไผ่หลังคามุงจากที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านดอนขุนห้วย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2517 ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันสร้างพลับพลาที่ประทับขึ้นใหม่ตามรูปแบบเดิมเป็นหลังคากระเบื้อง ขนาดกว้าง 4เมตร สูงประมาณ 6เมตร พร้อมทั้งร่วมกันสร้างพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขนาดเท่าพระองค์จริง นำมาประดิษฐาน ณ พลับพลาที่ประทับแห่งนี้เพื่อให้ชาวบ้านในโครงการและลูกหลานได้กราบไหว้ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด


ด้าน นางมยุรี แดงเจริญ อายุ 65 ปี ชาวบ้านที่ได้รับพระราชทานที่ดินทำกิน เปิดเผยว่า หลังจากที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านดอนขุนห้วย ชาวบ้านได้รับความรู้ ด้าน การเกษตร การปลูกสับประสด มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ ฝรั่ง พุทรา ได้รับพระราชทานที่ดินทำกินคนละ15ไร่ โดยชาวบ้านได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หลังจากนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในโครงการดีขึ้นมาก พระองค์ทรงให้ความสุข ความเจริญ มีอยู่มีกินและมั่นคงแก่ชาวบ้าน เพราะบารมีของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

 

จ.เพชรบุรี บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์