โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เปิดคลีนิกบาสเกตบอล นร.รอบโรงไฟฟ้า   

0
241

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เปิดคลีนิกบาสเกตบอล lสอนนักเรียนรอบโรงไฟฟ้า   

       วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสาโรช กิจประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลีนิกบาสเกตบอลเพื่อเยาวชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ณ สวนบางโปรงโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยมี นายปิยพงศ์ พิรุณ (โค้ชบอย) เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย นำทีมนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย ร่วมให้ความรู้ด้านกีฬาบาสเกตบอลกับนักเรียนจาก 11 โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้แก่ โรงเรียนวัดบางโปรง โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดบางฝ้าย โรงเรียนวัดบางหัวเสือ โรงเรียนสิริเบญญาลัย โรงเรียนวัดสวนส้ม โรงเรียนวัดบางด้วน โรงเรียนวัดสุขกร โรงเรียนปัญจนะวิทย์ โรงเรียนวัดบางนางเกรง และ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ 

       การอบรมได้แบ่งกิจกรรม เป็น 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานการรับส่งลูกบาส ฐานการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล ฐานการชู้ตบาสเกตบอล และฐานการเป็นฝ่ายรับ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทุกด้าน และได้ฝึกปฏิบัติจริง จากทีมนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย 

       จากนั้นได้ให้นักเรียนร่วมสนุกชิงของรางวัล ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเด็กๆทุกคน โดยคณะครูและนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกจากิจกรรม อันถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการได้รับแรงบันดาลใจในด้านกีฬา อีกทั้งยังทำให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อกีฬาบาสเกตบอล อีกทั้งยังทำให้เยาวชนรักในการออกกำลังกายอันส่งผลให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย