สปสช.สัมมนาสื่อมวลชน ภาคตะวันออก หวังสื่อประชาชน เข้าใจสิทธิ หลักประกันสุขภาพ

0
282


สำนักงานหลัประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สื่อมวลชน เครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพภาคตะวันออก เพื่อนำไปสื่อสาร อย่างถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจอย่างเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 6 ระยอง  จัดประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับเครือสื่อมวลชน เครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพ  ณ ห้องประชุมทัพพระยา โรงแรมเมาน์เทนบีชพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดย นพ.พีระมน นิงสานนท์ ผอ.สปสช.เขต 6 ระยอง เป็นประธาน เพื่อเสริมสร้างและทบทวนความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ให้สื่อมวลชนสามารถทำการสื่อสารไปยังประชาชนได้อย่างถูกต้อง ได้เชิญนักสื่อสารมวลชนทุกแขนง นักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วม จำนวน 35 คน 

นายวิศิษฏ์ ยี่สุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เขต 6 ระยอง ได้บรรยายทวนความรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกรณีการใช้สิทธิ์ของผู้ป่วย  นายศิริศักดิ์ เผือกวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงาน สปสช.เขต 6 ระยอง บรรยายเรื่องแนวนโยบายเจ็บป่วยวิกฤติ ไปได้ทุกที่ และกรณีการร้องเรียนเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์สิทธิผู้ป่วย

หลังเสร็จประชุมช่วงเย็นวันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 16.30 น. นพ.พีระมน  นิงสานนท์ ผอ.สปสช.เขต 6 ระยองได้ นำคณะสื่อมวลชน นักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 35 คน เยี่ยมชมกิจกรรมออกกำลังกาย “โครงการบาสโลปเพื่อสุขภาพ” ผู้รับผิดชอบโครงการคือ ชมรม อสม.เมืองพัทยา จัดกิจกรรมที่ลานกิจกรรมร้านแม่ศรีเรือน  พัทยากลาง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา” เลขที่ 241/66 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

นางปุณณภา ทองพันธ์ุ ผู้อำนวยการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ได้รับความนิยมจนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงชาวต่างประเทศด้วย เป็นการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการออกกำลังกาย มีส่วนผลักดันให้ผู้ที่อาศัยในเขตเมืองพัทยาหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายกันมากขึ้น