ผอ. ศป.สอศ. ลงเยี่ยม พันธมิตร พื้นที่ฉะเชิงเทรา

0
142

ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงเยี่ยมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยในพื้นที่

เมื่อ 6 ธันวาคม 2565  นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง   ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ศป.สอศ.)   ที่ดูแลด้านความปลอดภัย การป้องปราม ติดตามการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวะ ตลอดระบบสวัสดิการต่างๆ อันพึงมี/ได้ 

ผอ.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ ติดตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ของ ศป.สอศ.ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทค โนโลยีฉะเชิงเทรา และประธานกลุ่มบางปะกง ในการวางแผนแก้ปัญหาการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา เป็นจุดเชื่อมโยงสร้างพลังการแก้ปัญหา

เป้าหมายหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งศูนย์ ศป.มาเพื่อ 3 ป.คือ ปลูกฝัง ป้องกันและปราบปราม อย่างเอาจริงเอาจังต่อเนื่อง กับปัญหาที่มีมานาน ที่ต้องหาจุดเชื่อมต่อให้ลดน้องลงและจางหายในที่สุด

ปัญหาหลักใหญ่ เห็นใจทุกคน/หน่วยงาน ยันเจ้ากระทรวง  ต้องการแค่ทุกคนปลอดภัย  เพราะอาชีวะคือ เป้าหมาย EEC ที่รอกำลัง สร้างความโชติช่วงการพัฒนาประเทศ ตามความฝันรัฐบาล.