เทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมดูบอลสนุกไม่ต้องพนัน( Road Show world cup fantasy)   

0
168

“ไม่ว่าจะเป็นใครก็รู้ว่า “การพนัน” เป็นสิ่งไม่ดี ทำลายชีวิตคนมานักต่อนัก แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากการเล่นการพนันได้ อาจจะเรียกได้ว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาก็ว่าได้ เพราะบางคนต้องรอให้ชีวิตตกต่ำถึงขีดสุด แบบไม่เหลืออะไรจริงๆ จึงจะหยุดเล่นการพนันได้”

     ช่วงนี้ถือเป็นเทศกาลที่กระตุ้นบรรดาผีพนันได้ดีมาก นั่นก็คือช่วง โค้งสุดท้ายของเทศกาล “ฟุตบอลโลก 2022”  ทางวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จับมือกับ ทางเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดกิจกรรม Road Show world cup fantasy ดูบอลสนุกไม่ต้องพนัน 

     เป็นเครือข่ายอันเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายเยาวชน  เครือข่ายครอบครัว  เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน และเครือข่ายต้านอบายมุข   

     เป้าหมายสำคัญในการทำกิจกรรมคือรณรงค์ให้นักเรียนในและนอกสถาบันเกิดความตื่นตัวต่อโทษภัยของการพนัน และผลักดันให้เกิดนโยบาย/มาตรการที่ปกป้องสังคมจากการพนัน 

     ซึ่งก่อนหน้านี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)ได้ สั่งการให้ สถานศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา โดยกำหนดแนวทางให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลโลก 

     แต่มีเป้าหมายส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ดูฟุตบอลโลก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา อยากเล่นกีฬาฟุตบอลให้เก่งและได้ประโยชน์จากการรับชมการแข่งขัน ซึ่งการเล่นกีฬานอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรง รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

     กำกับให้สถานศึกษากำชับ ครู และเจ้าหน้าที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ต้องไม่เป็นผู้ที่เล่นพนัน และไม่เป็นผู้ชักนำศิษย์ เข้าสู่การเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2022 อย่างเด็ดขาด ให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ร่วมเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมของศิษย์ในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 เป็นพิเศษ 

     เมื่อ 7 ธ.ค. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยท่าน ผอ.สมพร ชูทอง  ว่าที่ ร.ต.วัฒนชัย บุญสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มอบหมายให้ครูคำรณ เพ็ญทอง  หัวหน้างานปกครอง  ครูบุศรินทร์ บุญก่อ หัวหน้างานกิจกรรม นำนักเรียน ระดับปวช.1 จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับ มูลนิธิ สสส.รณรงค์หยุดการพนัน ฟุตบอลโลก fantasy world cup 2022 ดูฟุตบอล สนุกได้โดยไม่ต้องพนันดังกล่าว.