ปรบมือรัว ๆ ! ให้นักเรียนอาชีวะระนอง  ยุติ ขัด-แย้ง ชื่นมื่น

0
448

ทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานอาชีวศึกษา ลงพื้นที่เทคนิคระนอง ติดตามเหตุทะเลาะวิวาท กรณีของ นาย เอ บี นามเท็จ นักเรียน ชั้น ปวช.3 ที่ถูกทำร้ายร่างกาย ที่โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคระนอง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ซึ่งผู้ปกครองได้ไปร้องเรียนขอความเป็นธรรม ขอให้รับรองความปลอดภัย ที่กระทรวงยุติธรรม และ ได้เข้าพบท่านเลขาธิการ ที่ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

       ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ทางคณะตน ลงพื้นที่ติดตามเหตุทะเลาะวิวาท กรณีของ นาย เอบี นามสมมติ นักเรียน ชั้น ปวช.3 ที่ถูกทำร้ายร่างกาย ภายในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคระนอง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ซึ่งผู้ปกครองได้ไปร้องเรียนขอความเป็นธรรม ขอให้รับรองความปลอดภัย ทั้งที่กระทรวงยุติธรรม และได้เข้าพบ นายธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ สอศ. ที่ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

 

 

  “ เลขาธิการฯ สอศ. สั่งการให้ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคระนอง    เพื่อทำการพูดคุยสร้างความเข้าใจสมานฉันท์ให้คู่กรณี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารวิทยาลัย ครูฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองฝ่าย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยเสมารักษ์ ยุติธรรมจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด  กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ”

      นายทวีศักดิ์ กล่าวต่อว่า ได้มีการประชุมพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยทุกฝ่ายให้โอกาสนักเรียนทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่ถูกทำร้ายร่างกายกลับมาเรียน on site และให้รับรองดูแลความปลอดภัยตามที่ผู้ปกครองร้องขอ ส่วนเด็กที่เป็นฝ่ายก่อเหตุทำร้าย ให้มีการลงโทษโดยทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จนคณะกรรมการเห็นว่าผ่านการประเมินแล้ว ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา และระเบียบว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. และในช่วงนี้ให้นักเรียนเรียน Online ไปด้วย 

      ทั้งนี้โดยผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงกับสถานศึกษา และนักเรียนที่ทำผิดก็ได้กล่าวขอโทษเป็นที่เรียบร้อยไม่มีการติดใจเอาความกันอีก สำหรับในเรื่องของคดีความ ให้ดำเนินการไปตามกฎหมาย นายทวีศักดิ์ กล่าว.