สุพรรณบุรี ประกวดโคเงินล้านโครงการ มหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรม

0
94

สุพรรณบุรี ประกวดโคเงินล้านโครงการ มหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรม

ที่สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 10 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 17 ขึ้น มีนายจองชัย เที่ยงธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี กล่าวรายงาน มีนายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอดอนเจดีย์ นายวิทยา บุณยพัชรินทร์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เกษตรกรผู้เลี้ยง โค และแพะ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด 

การจัดโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม ที่จัดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 16 ปี เพื่อให้ความรู้ทางด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขึ้นที่สนามกีฬา พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ชิงถ้วยเกียรติยศนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายยกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์โค แพะ และระบบการเลี้ยง รวมถึงการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานมาเป็นจุดถึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพทางด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ การพัฒนาการเลี้ยง รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ว่า “สุพรรณบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพดีสังคมมีสุข” การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมภายในงานมีการประกวดโคพันธุ์ฮินดูบราซิล 3 สี ได้แก่ สีแดง สีโบ๊ท และรวมสี (สีดำ สีขาว สีเหลือง) โดยแบ่งเพศผู้ เพศเมีย และแบ่งตามช่วงอายุ แรกเกิด – 6 เดือน, 6 – 12 เดือน, 12 – 18 เดือน และ 18 – 24 เดือน ผู้ประกอบการฟาร์มที่ชนะการประกวดจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และถ้วยรางวัล การประกวดแพะสายพันธุ์บอร์ สายพันธุ์บอร์ลูกผสม สายพันธุ์แองโกลนูเบี้ยน และสายพันธุ์ซาแนน ผู้ประกอบการฟาร์มที่ชนะการประกวดจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และถ้วยรางวัล โดยแบ่งรุ่นในการประกวด ประเภท แพะสายพันธุ์บอร์พันธุ์แท้ (เพศผู้) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก (ยังไม่ผลัดฟัน) รุ่นผลัดฟันแล้ว 1 คู่ รุ่นผลัดฟันแล้ว 2 คู่ แพะสายพันธุ์บอร์พันธุ์แท้ยอดเยี่ยม (Grand Champion) ประเภท แพะสายพันธุ์บอร์พันธุ์แท้ (เพศเมีย) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก (ยังไม่ผลัดฟัน) รุ่นผลัดฟันแล้ว 1 คู่ รุ่นผลัดฟันแล้ว 2 คู่ แพะสายพันธุ์บอร์พันธุ์แท้ยอดเยี่ยม (Grand Champion)ประเภท แพะสายพันธุ์บอร์ลูกผสม (เพศเมีย) รุ่นไม่ผลัดฟัน รุ่นผลัดฟันแล้ว 1 คู่ประเภท แพะสายพันธุ์แองโกลนูเบี้ยน (เพศผู้) รุ่นยังไม่ผลัดฟัน รุ่นผลัดฟันแล้วไม่เกิน 2 คู่ประเภท แพะสายพันธุ์แองโกลนูเบี้ยน เพศเมีย รุ่นยังไม่ผลัดฟัน รุ่นผลัดฟันแล้วไม่เกิน 2 คู่ประเภท แพะสายพันธุ์ซาแนน เพศผู้ รุ่นยังไม่ผลัดฟัน รุ่นผลัดฟันแล้วไม่เกิน 2 คู่ ประเภท แพะสายพันธุ์ซาแนน เพศเมีย รุ่นยังไม่ผลัดฟัน – รุ่นผลัดฟันแล้วไม่เกิน 2 คู่

โชว์พ่อพันธุ์โคฮินดูบราซิลชื่อดัง พร้อมการจำหน่ายน้ำเชื้อพันธุ์ดีจากเกษตรกรโดยตรง โชว์พ่อพันธุ์แพะชื่อดัง ให้คำปรึกษา แนะนำ การเลี้ยงโคและแพะจากผู้มีที่มากประสบการณ์ จัดจำหน่ายพันธุ์ไม้มงคล ดอกไม้ประดับ การจัดจำหน่วยสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตร ออกหน่วยบริการตัดผมเสริมสวย ฟรี จากสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ ฟรี จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ภายในงานมีการซื้อขายทั้ง โค แพะ และสินค้าเกษตรต่างๆทำให้มีเงินสะพัดหลายล้านบาท

ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี