เปิดแล้วร้านกาแฟ ลมโชย ชมทุ่ง Cafa  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ บางบ่อ สมุทรปราการ

0
216

เปิดแล้วร้านกาแฟ ลมโชย ชมทุ่ง Cafa  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ บางบ่อ สมุทรปราการ

ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ บางบ่อ สมุทรปราการ วันนี้ (14/12/2565) เวลา 09:19 น    พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดร้าน กาแฟ ลมโชย ชมทุ่ง Cafa  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ บรรยากาศในงานพบกับ กาแฟสดจากเมล็ดกาแฟพันธ์ โครงการหลวง ขนมนานาชนิดและขนมแซนวิสทำจากผักไร้สาร ของ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ และเลือกซื้อผลิตผล จาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ เลือกซื้อพืชผักสดจากโครงการหลวง โดยได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงาน ทั้งคณะ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู ท้องถิ่น และมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก  สำหรับการเปิดร้าน กาแฟ ลมโชย ชมทุ่ง Cafa  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ บางบ่อ สมุทรปราการ เป็นการเสริมความต้องการและเกิดประโยชน์ ให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ บางบ่อ สมุทรปราการ ได้ผ่อนคลายและพักผ่อน เช็คอินกับ บรรยากาศ ท้องทุ่ง ทัองนา

สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ บางบ่อ สมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในจะประกอบไปด้วย  การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การจัดสรรพื้นที่นาข้าวแหล่งน้ำและแหล่งที่อยู่อาศัย ที่ทำการแบ่งพื้นที่กันอย่างลงตัว การจัดตั้งทำศูน์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญนี้ขึ้นมา ก็เพื่อจะสนองแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนได้นำแนวคิดของพระองค์ท่านไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้กินอยู่กันอย่างพอเพียงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเอง  การจัดสรรแบ่งเนื้อที่สัดส่วนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้

1.พื้นที่ปลูกพืช 30% 2. พื้นที่ปลูกนาข้าว 30%  3. สระน้ำเพื่อเอาไว้เลี้ยงปลา 30% 4.ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ เช่นวัวและควายอีก 10%   ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญเริ่มจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559  เนื่องจากที่ดินเก่าเป็นบริเวณที่นาที่ถูกทิ้งให้รกร้างมาเป็นเวลานาน เลยมีแนวคิด นำพื้นที่รกร้างเหล่านี้มาจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาได้  ซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะเลือกนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เพราะความสุขที่แท้จริงล้วนอยู่ที่ใจของเราเอง แต่มีเงินทองเป็นส่วนประกอบก็เท่านั้น  ภายในของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ด้านหน้าจะเป็นพื้นที่เอาไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ส่วนด้านข้างก็จะปลูกต้นกล้วยเอาไว้จำนวนมากและด้านหลังก็จะเป็นแหล่งน้ำ,พื้นที่นาข้าวกับพื้นที่อยู่อาศัย บริเวณภายในยังมีการปลูกต้นไม้เอาไว้จำนวนมากให้ดูร่มรื่นกันอีกด้วย ทางศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญนั้นได้เปิดบริการให้สำหรับนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มคนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ได้เข้าชมกันแบบฟรี ๆ  เพราะว่าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญเป็นสถานที่ที่น่าศึกษาธรรมชาติเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่นักศึกษา,นักเรียนและประชาชนที่เข้าไปชมก็เพื่อต้องการเรียนรู้เรื่องการทำอาชีพการเกษตรแบบสมัยใหม่และก็เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองให้ดียิ่งขึ้นด้วย ทางศูนย์การเรียนรู้ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00-16.30 น. ของทุกวัน หากใครสนใจอยากจะลองมาเที่ยวชมดูบ้างสามารถติดต่อทางศูนย์การเรียนรู้ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 081-294-6554