ทส.จัดใหญ่ “มหกรรม ทส.พบประชาชน ครั้งที่ 4” เพชรบุรี 24-25 ธ.ค.นี้

0
146

ทส.จัดใหญ่ “มหกรรม ทส.พบประชาชน ครั้งที่ 4” เพชรบุรี 24-25 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 65 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ครั้งที่ 4” โดยมี นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมดังกล่าวได้พิจารณารายละเอียด รูปแบบกิจกรรมและการเตรียมสถานที่การดำเนินโครงการฯ โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 65 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นเจ้าภาพ ภายหลังการประชุม ดร.ยุทธพล พร้อมด้วย รองอธิบดี ทช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่วัดพระพุทธไสยาสน์ เพื่อวางแผนการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน

สำหรับภายในงานได้รวบรวมความน่าสนใจทั้งเรื่องสาระวิชาการ และความบันเทิงมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัด ทส. กิจกรรมคลินิก ทส. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมบนเวที เช่น การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง การฉายภาพยนตร์ที่สื่อถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล ของแจกต่างๆมากมาย นอกจากนี้ ทช.ยังได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดและแปรรูปของกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งมาจัดจำหน่าย รวมทั้งบูธนิทรรศการมีชีวิตด้านทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง และป่าชายเลน ตลอดจนสัตว์ทะเลหายาก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมได้เยี่ยมชมตลอดงาน.