โรงเรียนวัดสวนส้ม ขอเชิญร่วมบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 

0
198

โรงเรียนวัดสวนส้ม ขอเชิญร่วมบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 

         ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสวนส้ม  เครือข่ายผู้ปกครอง    ขอเชิญร่วมบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดสวนส้ม   ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ.โรงเรียนวัดสวนส้ม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมทบทุนในการจ้างบุคลากรทางการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาด  และพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ ของโรงเรียน สามารถบริจาคผ่าน คิวอาร์โค๊ดได้