ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ย้ำ ทุกส่วนราชการ หากได้รับเรื่องร้องเรียน ความทุกข์ร้อน ของประชาชน ต้องเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน

0
118

ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ย้ำ ทุกส่วนราชการ หากได้รับเรื่องร้องเรียน ความทุกข์ร้อน ของประชาชน ต้องเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะความไม่เป็นธรรม สานนโยบายการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับคู่มือการรับ – ส่งเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กำชับทุกส่วนราชการ ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ หลังร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่า หากได้รับเรื่องร้องเรียน รู้ถึงความทุกข์ร้อน ของประชาชน ต้องรีบเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน เพราะการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของข้าราชการทุกฝ่าย ที่ต้องขจัดหรือระงับความเดือดร้อนโดยเฉพาะความไม่เป็นธรรม และทุกเรื่องที่ได้รับเรื่องราว ร้องเรียน ให้รีบประสานส่งต่อ การเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เพชรบุรีโดยเร็ว และประชาชนสามารถใช้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด บอกกล่าวความเดือดร้อนได้ทุกปัญหา จังหวัดเพชรบุรีพร้อมบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนตลอดเวลา นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรียังได้เน้นย้ำ ให้ความสำคัญปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ จังหวัดเพชรบุรียืนยัน ว่าทุกภาคส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ไม่ต้องการให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในพื้นที่ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้