โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จัด วันเด็ก ยิ่งใหญ่  ๑๓ มค.๖๖

0
1206

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จัด วันเด็ก ยิ่งใหญ่  ๑๓ มค.๖๖

       เป็นที่ทราบกันดีวันเสาร์ที่สองของเดือน มกราคม ทุกปี เป็นวัน เด็กแห่งชาติ  เป็นการส่งสริมให้ประชาชนได้ทราบ เห็นความสำคัญ อนาคตของชาติ ให้ผู้ใหญ่มองเห็นอนาคตของชาติ โดยจับจ้องไปที่ เยาวชน  

       กระตุ้นให้เด็กเยาวชนเห็นบทบาทของตนเอง ให้เตรียมความพร้อมเพื่อมีส่วนร่วมใน สังคม ครอบครัว สังคมระดับที่ใหญ่และกว้างขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

       วันเด็กปี 2566 ตรงกับเสาร์ที่ 14 มกราคม นี้ ส่วนราช องค์กรเอกชน โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ กันตามประเพณี ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่ว่า    

    “ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ” 

      หลายสถานที่ หลายสถาบัน โรงเรียนบางพื้นที่ก็จัดกัน ตรง เวลา แต่บางแห่งก็ปรับเปลี่ยน เวลาเพื่อให้ผู้ปกครอง พ่อแม่ นำบุตรหลานไปสนุกสนานตามสถานที่ต่างๆ 

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ย่านบางพลี สมุทรปราการ ภายใต้การบริหารของ ดร.กัญฐณัฏ ฉลอง  ก็เฉกเช่นเดียวกันได้ปรับกิจกรรมไม่ให้ตรงกับวันดังกล่าว(เสาร์ 14) ขยับมาเป็นศุกร์ที่ 13 มกราคม แทน เพื่อความสะดวกให้ เด็กๆไป สนุกสนานที่อื่นด้วย

       โดยได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า การแบ่งกิจกรรมมออกเป็น 3 กลุ่มการศึกษาเพื่อสดวกในการดูแลและเหมาะสมกับวัย คือ กลุ่ม อนุบาล 1- 3, กลุ่ม ป1-3,และ กลุ่ม ป4- 5-6 , มีการแสดงของนักเรียน ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้ฝึกฝน พร้อมรับรางวัล จาก  ผอ. (ครูแพร) พร้อมทุกคน

       นอกจากกิจกรรมของ นร.และ ยังมีการเลี้ยงอาหารว่าง อาหารหลักแก่ ผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานด้วย โดยได้รับอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนด้วย 

      งานนี้สนุกสนาน มีการรับของขวัญ ขนมขบเคี้ยว นำไปกิน นำกลับบ้านอย่างจุใจ สร้างความสนุกสนาน ประทับใจให้น้องๆ กันทั่วหน้า

       >ฝากบอกกันทั่วหน้า  ๒๐ มกราคม นี้ งานกีฬาสีสัมพันธ์ นร. ผู้ปกครอง vs ครู

       >ขอเชิญ ทุกท่าน หากไม่มีภาระกิจกระชับมิตร ชาวบางพลีพัฒน์ นะขอรับ….